Blue Coat proxies

Het doel van deze opdracht is om een raamovereenkomst te sluiten voor de verwerving van:
-    "Blue Coat" hardware en software voor de werking van de bestaande proxy-infrastructuur en de uitbreiding ervan;
-    onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor bestaande hardware en software en voor nieuwe hardware en software die in het kader van de onderhavige overeenkomst wordt aangeschaft en betrekking heeft op Blue Coat Proxies;
-    diensten inzake technische expertise;
-    opleidingen.

De "Blue Coat Proxies" hardware wordt gekozen op basis van de eisen inzake compatibiliteit en redundantie met het bestaande systeem, het gemeenschappelijk gebruik van de beheers-, toezichts- en reporting-tools, de beschikbaarheid van kennis en de beschikbaarheid van gekwalificeerd technisch personeel.

Referentie 

Smals-BB-001.028/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

Gunning van de opdracht aan de gang.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Blue Coat Proxies MB.pdfpdflogo.jpg

Blue Coat Proxies EU.pdfpdflogo.jpg