Blue Coat proxies

Het doel van deze opdracht is om een raamovereenkomst te sluiten voor de verwerving van:
-    "Blue Coat" hardware en software voor de werking van de bestaande proxy-infrastructuur en de uitbreiding ervan;
-    onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor bestaande hardware en software en voor nieuwe hardware en software die in het kader van de onderhavige overeenkomst wordt aangeschaft en betrekking heeft op Blue Coat Proxies;
-    diensten inzake technische expertise;
-    opleidingen.

De "Blue Coat Proxies" hardware wordt gekozen op basis van de eisen inzake compatibiliteit en redundantie met het bestaande systeem, het gemeenschappelijk gebruik van de beheers-, toezichts- en reporting-tools, de beschikbaarheid van kennis en de beschikbaarheid van gekwalificeerd technisch personeel.

Referentie 

Smals-BB-001.028/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 24/08/2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 19/08/2020) en op 19/08/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 19/08/2021).
De offertes worden geopend op 03/11/2021 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Blue Coat Proxies MB.pdfpdflogo.jpg

Blue Coat Proxies EU.pdfpdflogo.jpg