Research

De afdeling Onderzoek van Smals

Aandacht voor fraudebestrijding, digitale transformatie en het inzetten van artificiële intelligentie

Met een eigen research-team investeert Smals in onderzoek & ontwikkeling rond een aantal technologische domeinen, zorgvuldig gekozen in functie van de nieuwste technologische evoluties en in samenspraak met de leden. Zij kunnen elk jaar rekenen op infosessies, publicaties, werkende prototypes  en praktijkgericht individueel advies. Momenteel gaat veel aandacht naar de mogelijkheden geboden door artificiële intelligentie en digitale transformatie. Daarnaast blijven fraudebestrijding, data quality en moderne cryptografie centrale onderzoeksthema’s.

Technologie evolueert snel, net als de ICT-noden van de Smals-leden. De sectie Onderzoek van Smals investeert daarom fors in het detecteren van nieuwe technologische mogelijkheden, het informeren van ICT-beslissingnemers bij de leden en het uitbouwen en testen van nieuwe concepten die voor de publieke sector een reële meerwaarde bieden. Smals beschikt over een indrukwekkend team van 10 onderzoekers met een sterke academische achtergrond, meestal op doctoraatsniveau, dat ter beschikking staat van individuele klanten.
 

Studies

Activiteiten zoals ‘Technology Watch’, marktopvolging en vorming brengen interessante technologische evoluties zo vroeg mogelijk op de radar. Specifieke onderzoeksdomeinen worden in samenspraak met de leden en het management van Smals, op basis van het jaarlijkse onderzoeksplan, uitgewerkt in de vorm van studies, artikels en visiedocumenten. Interessante producten krijgen aandacht in de vorm van Quick Reviews. Onderzoeksresultaten worden rechtstreeks toegelicht aan de leden via Infosessies, blog-berichten en via sociale media zoals Twitter. Zo bouwt Smals mee aan een ‘community’ rond haar onderzoeksactiviteiten.

Een greep uit de belangrijkste studietopics:

  • Fraudebestrijding met network analytics
  • Artificiële Intelligentie
  • Conversational Interfaces & Chatbots
  • Robotic Process Automation
  • Digitale Transformatie

Ontdek meer op de webstek van het onderzoeksteam.

 

Consulting

De researchers van Smals hebben in 2017 zo’n 55% van hun activiteiten besteed aan concultancyopdrachten. Het ging onder meer om advies en begeleiding bij strategische projecten, haalbaarheidsstudies, het uitwerken van visiedocumenten… De consulting-activiteiten worden in grote mate rechtstreeks gefinancierd vanuit de klantorganisaties, namelijk voor 89% van de reële kosten. Waar nodig werd de planning van de lopende onderzoeken aangepast om een maximaal klantgerichte aanpak mogelijk te maken.