Webinar by Smals Research: Natural Language Generation (october 28, 2021)

Posted on: 03/11/2021 by: Smals Research

Natural Language Generation (NLG) gaat over het automatisch creëren van correcte en inhoudelijk betekenisvolle tekst. Dit kan vandaag ook met behulp van Artificiële Intelligentie, net zoals men realistische foto’s en zelfs video’s kan namaken. Wat is de stand van zaken van deze technologie, wat zijn de opportuniteiten en de gevaren? Artificiële Intelligentie is echter niet zaligmakend, en we bekijken in dit webinar ook alternatieven voor het automatisch genereren van tekst die eenvoudiger of robuuster kunnen zijn.

Joachim Ganseman, onderzoeker bij Smals, behandelt volgende punten:

  • NLG: het concept en de hype
  • Templating engines
  • Tekstgeneratie met AI
  • Toepassingsgebieden

Slides en recording van de webinar zijn nu beschikbaar:

De webinars van Smals Research zijn bestemd voor medewerkers van de publieke sector en Smals. Bedoeling is de onderzoeksresultaten van Smals Research naar het gebruik van nieuwe en recente technologieën in de publieke sector kenbaar te maken.  Inschrijven in de distributielijst Smals Research Nieuwsbrief & Webinars, kan via smalsresearch.be.

AI als Auteur

image: “bios [bible]” by Gastev is licensed under CC BY 2.0 – Source : Flickr