Integrated development environment (IDE)

Deze opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van een integrated development environment (IDE).

Diensten voor onderhoud, support, technische expertise en opleiding maken eveneens deel uit van de opdracht.

Referentie 

Smals-BB-001.043/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 26/10/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 21/10/2020) en op 21/10/2020 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 21/10/2020).
De offertes worden geopend op 03/12/2020 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

EDI MB.pdf pdflogo.jpg

EDI EU.pdfpdflogo.jpg