Statistician

Functiebeschrijving

Als Statistician maak je deel uit van de afdeling die helpt om het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid te definiëren, te organiseren en uit te voeren binnen het domein van de zorgverzekeringen.

Enkele opdrachten:

- De kwaliteit van de zorg bevorderen. In dat kader ontwikkelt en berekent de directie performantie-indicatoren van ons gezondheidssysteem om deze performantie te verhogen. Deze indicatoren worden gebruikt om geïndividualiseerde feedback naar de zorgverstrekkers te sturen en om gedetailleerde analyserapporten te publiceren.

- Innovatieve financieringssystemen voor de gezondheidszorg ontwikkelen.

Concreet gebruik je als Statistician databases (SAS), op basis van een goede analyse van de aanvraag.

Met behulp van statistische methoden zet je de gegevens om en analyseer je de verzamelde resultaten om tendensen, waarnemingen en conclusies vast te stellen in antwoord op de oorspronkelijke vraag.

Je integreert je analyses in een groter project en voert simulaties uit.

In samenwerking met de artsen rapporteer je de resultaten van het onderzoek door de resultaten van de analyses in tabellen/grafieken mee te delen, je interpreteert de resultaten en formuleert conclusies en adviezen om de beleidsbeslissingen inzake gezondheidszorg te ondersteunen.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma en beschikt bij voorkeur over een eerste ervaring in een gelijkaardige functie.

Je hebt interesse voor het domein van de gezondheidszorg.

Je bent vertrouwd met statistieken en gegevensanalyse. Je beheerst minimum een database-querytaal (bij voorbeeld SQL).

Kennis van SAS en van de basisprocedures en de macro-functionaliteiten ervan zijn belangrijke troeven.

Beheersing van dashboardsoftware, Power BI, R, en/of andere talen (bv. VBA) is een pluspunt.

Je hebt een goede conceptuele en analytische geest en je beschikt over goede synthesevaardigheden. Je zet abstracte concepten probleemloos om in concrete feiten.

Je werkt nauwgezet en aandachtig en houdt van teamwerk.

Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en bent in staat om rapporten op te stellen.

Je hebt ten minste een passieve kennis van de tweede landstaal en van het Engels.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.