Project Coordinator eHealth

Functiebeschrijving

Als Project Coordinator voor het eHealth-platform beheer je verschillende projecten, vanaf de beginfase (identificatie en analyse van de behoeften...) tot de eindfase (communicatie, onderhoud...), volgens de vastgelegde specificaties (technologie, termijnen, kwaliteit, scope en budget).

Je treedt ook op als enige coördinator voor de succesvolle realisatie van de doelstellingen van het project en draagt bij tot de goede strategische en operationele werking van het platform op basis van een strikte opvolging bij de klanten. Je bent ook in staat in teamverband te werken om de kennis en resources van het eHealth-platform te mobiliseren om je doelstellingen te bereiken.

In het kader van de projecten die je coördineert, volg je de technologische evoluties van het eHealth-platform op, alsook de nieuwe wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn, om een sterke positie te kunnen innemen in de besprekingen over de mogelijkheden van gegevensuitwisseling tussen de betrokken partijen. Daarnaast volg je de opleidingen van het eHealth-platform die nodig zijn voor je professionele ontwikkeling om je impact te vergroten en je geloofwaardigheid te versterken binnen het eGezondheid-ecosysteem.

Ten slotte volg je de actoren in de gezondheidszorg op het niveau van het beleid, de actieplannen en de regelgeving, om de behoefte aan informatie of nieuwe diensten proactief vast te stellen en te analyseren.

Profiel

Je hebt een masterdiploma en kan bogen op een eerste ervaring in projectleiding. Opleiding in beheer is een troef.

Je hebt affiniteit met nieuwe technologieën, in het bijzonder in de gezondheidssector.

Je bent in staat te leren en te denken in een complexe en voortdurend evoluerende omgeving.

Je werkt integer in een context waarin de toegang tot kritieke resources wordt beschermd.

Je vindt er motivatie in om aan een betere dienstverlening aan de burgers te werken en je bent oplossingsgericht.

Je uitstekende communicatieve en redactionele competenties, je onderhandelingsvaardigheden en je wil om te slagen zijn je voornaamste troeven.

Je geeft blijk van een methodische aanpak en weet de prioriteiten te bepalen.

Verder heb je een goede kennis van de gezondheidszorgsector en praat je vlot Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.