Company Lawyer

Functiebeschrijving

Als Company Lawyer help je mee de juridische risico’s van de onderneming te beheersen.

Je ondersteunt alle interne diensten van de onderneming met juridisch advies en wordt hierbij zelf ondersteund door de general counsel.

Je geeft voornamelijk juridisch advies over (ICT-)contracten in de specifieke context van de overheidsopdrachten.

Daarnaast adviseer je over alle aspecten van het ondernemingsrecht en het vzw-recht in het bijzonder. Zo zal je bijvoorbeeld mee instaan voor het statutair beheer van de vereniging (onderzoek en advies i.v.m. aanvragen lidmaatschap, beheer ledenlijsten, statuten, reglementen).

Je volgt de rechtsleer, wetgeving en rechtspraak relevant voor de functie-uitvoering permanent op.

Profiel

Je bent Master in de Rechten en hebt een passie voor het recht die je wil uitleven in een onderneming die werkt met innovatieve technologie en voor het maatschappelijk belang. Ervaring is uiteraard mooi meegenomen maar niet noodzakelijk.

Je beschikt over een grondige kennis van het administratief recht (overheidsopdrachten in bijzonder) en hebt interesse in ondernemingsrecht en in het contractenrecht. Je wil je snel inwerken in de vzw-reglementering en alle andere materies waarmee een de dagelijkse operaties van een onderneming in aanraking komen.

Je kan complexe situaties tot hun (juridische) essentie herleiden, correct analyseren en als conclusie een praktische aanbeveling formuleren. De focus ligt op praktische toepasbaarheid en effectiviteit van je adviezen eerder dan academische uitputting van het juridisch vraagstuk.

Bovendien streef je kwaliteit na en weet je de nodige autonomie op te nemen.

Je kan je mondeling en schriftelijk vlot uitdrukken. Je bent (bijna) tweetalig Frans-Nederlands en je leest en begrijpt ook vlot Engels.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.