PMO Assistant

Functiebeschrijving

Burgers en ondernemingen worden hard getroffen door de coronacrisis. Om van de uitdaging van de pandemie een opportuniteit te maken, werd een relanceplan 2021-2026 opgestart door de Europese Unie.  Dit houdt de meest uitgebreide lijst relancemaatregelen in die ooit gefinancierd werd in Europa. Door de gezondheidscrisis is de digitalisering van de openbare socialezekerheidsinstellingen een prioriteit geworden. En jij kan helpen!

De openbare socialezekerheidsinstellingen bouwen met Smals nieuwe geavanceerde digitale diensten uit.

Deze projecten moeten het mogelijk maken het huidige portaal voor sociale zekerheid te laten evolueren tot een nieuw digitaal ecosysteem. Hierdoor ontstaat een nieuw platform voor sociale zekerheid waarin samenwerking, interoperabiliteit en hergebruik centraal staan. Het maakt een maximale integratie, automatisering en digitale toegang mogelijk.

Enerzijds zal dit resulteren in een betere toegang tot de socialezekerheidsdiensten voor burgers, zelfstandigen en ondernemingen, en anderzijds zal het prestatiewinst voor overheidsdiensten en ondernemingen opleveren.Als PMO Assistant krijg je de volgende taken toegewezen:

  • Kwaliteitscontrole van de documenten die voor de Europese programma's zijn opgesteld (Project Brief, PID, ID-kaart, ...)
  • Beheer van de maandelijkse cyclus van High Light Reports in verband met het Europese programma (basiskennis van de projecten, opstarten van de cyclus, kwaliteitscontrole, definitieve back-up, interpretatie van de inhoud, ...)
  • Budgettaire follow-up van de verschillende projecten (centralisatie van de informatie, interpretatie van de inhoud, ...)
  • Voorbereiding van de verschillende verslagen (verzamelen van informatie bij de projectleiders, opstellen van het einddossier, voorstellen voor verbeteringen/vereenvoudigingen, enz.)
  • Beheer van de Confluence-ruimte opgezet voor het Europese PMO (promotie, verbetering,...).
  • Ondersteuning bij de rekrutering van consultants die nodig zijn in het programma (versterking van het huidige team indien nodig).
  • Administratieve ondersteuning voor de projectleiders (naargelang de werkelijke beschikbaarheden met betrekking tot de andere taken) kunnen het volgende omvatten:  de Sciforma-voorbereiding, het opstellen van de notulen tijdens de strategische meetings over projecten/programma’s, ...

Profiel

Je beschikt over een bachelordiploma en hebt bij voorkeur een eerste ervaring in een administratieve of supportfunctie met betrekking tot projectbeheer.

Je hebt een goede kennis van MS Office, MS Project, Sciforma en SharePoint.

Je bent oplossingsgericht en hebt een analytische geest. Cijfers liggen je goed en je kan zelfstandig werken.

Je werkt nauwgezet, ordelijk en gestructureerd en beschikt over goede communicatieskills.

Je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.