Data Stewards & Governance Lead

Functiebeschrijving

Als Data Stewards & Governance Lead help je de Data Governance Manager bij de invoering van de “data governance”-strategie. Je leidt workshops met de Data Stewards van de verschillende diensten om de datakwaliteit en -governance te verbeteren.

Concreet draag je, in samenwerking met de Data Stewards, bij tot het bepalen van de businessglossaria en de inventaris van gegevensbronnen (gegevenswoordenboeken en metagegevens) en van de verslagcatalogi.

Je neemt deel aan de invoering van het beleid voor de gegevensstandaardisering (gemeenschappelijke taal en regels) tussen de diensten van de organisatie en met haar partners.

Je neemt deel aan de implementatie van gemeenschappelijke referentiesystemen en masterdata, identificeert en werkt samen met de data owners.

Je begeleidt en coacht de Data Stewards op het gebied van data governance en de invoering van regels en tools.

Je zet activiteiten ter verbetering van de gegevenskwaliteit op en coördineert deze (vaststelling van regels en normen, toepassing van prestatie-indicatoren, enz.).

Je staat aan het hoofd van de Data Community en zorgt voor een nauwe samenwerking en regelmatig contact met de Data-cellen binnen de business.

Je beheert de inhoud en de ontwikkelingen van de Data-intranetsite die in teamverband wordt gedeeld met de Data Community.

Je vertaalt de behoeften van de Community in een roadmap voor het data governanceprogramma waarbij continu gestreefd wordt naar verbetering.

Profiel

Je hebt een master in de Informatica of in de Economie, een master als handelsingenieur, burgerlijk ingenieur of in de Wiskunde met een bijkomende opleiding in Informatica.

Je hebt minstens 3 à 5 jaar ervaring in het databeheer.

Je bent vertrouwd met de praktijken op het gebied van gegevensbeheer.

Kennis van de regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) is een pluspunt.

Je hebt ervaring met businessprocessmodelling (BPMN, UML) en bij voorkeur kennis in data-architectuur.

Je hebt een goed begrip van de belangrijkste businessprocessen en informaticasystemen die betrokken zijn in de levenscyclus van de gegevens.

Je beschikt over een goede analytische geest en bent resultaatgericht.

Je bent zelfstandig maar kan in teamverband werken binnen een transversale organisatie.

Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieskills.

Je luistervermogen en je coachingcompetenties zorgen ervoor dat je de medewerkers kan helpen ontwikkelen.

Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal en bent in staat je uit te drukken in het Engels.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.