Data Analyst

Functiebeschrijving

Als Data Analyst maak je deel uit van het "Data Office", dat verantwoordelijk is voor de data governance, integratie en kwaliteitscontrole van analytische data en de ontwikkeling van business intelligence-oplossingen om aan de bedrijfsbehoeften te voldoen.

Meer concreet neem je deel aan het verzamelen van gegevens betreffende de prestaties voor de gezondheidszorg in België bij de ziekenfondsen.

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de gegevens, zorgt voor de volledigheid van de gegevens en draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit en de frequentie van de gegevensverstrekking met de partners van de instelling. Je stelt prestatie-indicatoren vast voor de kwaliteit van de gegevens.

Je neemt deel aan de validering van de koppeling van gegevens door de volledigheid van de koppeling te controleren.

Je neemt op regelmatige basis deel aan de voorbereiding en verzending van gegevens naar de partners van de instelling (NBB, KCE, OESO, ...).

Je voert analyses uit in antwoord op verzoeken van externe actoren zoals het Kankerregister, Universiteiten, Healthdata, Sciensano, ...

Door regelmatig contact met de data-experts binnen het bedrijf ontwikkel je continu een zeer goede kennis van de data-inhoud.

Profiel

Je hebt een master- of bachelordiploma, bij voorkeur in informatica of statistiek, en ten minste 2 jaar ervaring met gegevensbeheer in grote organisaties.

Je hebt ervaring met gegevensanalyse en -rapportage.

Je hebt een basiskennis van een of meer van de volgende technologieën, talen en tools. SQL, R, Python, SAS, SAS Macros, SAS Enterprise Guide, Microsoft SSAS & SSIS, Power BI.

Je beschikt over een goede analytische en samenvattende geest.

Je stelt je constructief en pragmatisch op bij het oplossen van problemen en bent resultaatgericht.

Je leert graag en ben open minded.

Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Je luistervaardigheid en assertiviteit stellen je in staat relaties aan te gaan, vertrouwen te ontwikkelen en gemakkelijk steun te krijgen.

Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal en bent in staat je uit te drukken in het Engels.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.