Telecom Engineer

Functiebeschrijving

Als Telecom Engineer adviseer je de FOD Volksgezondheid over de technologische keuzes met betrekking tot de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van een radio-, paging- en meldkamers netwerk voor dringende medische noodhulp. Je levert ook je technische expertise in het kader van de komst van 5G voor de implementatie van "NextGen"-communicatie.

Je rol bestaat erin de verschillende mogelijke oplossingen te onderzoeken, rekening houdend met de vereisten en in nauwe samenwerking met de verschillende betrokken actoren.

Je bent ook verantwoordelijk voor het PSAP-productbeheer en het beheer van technische en IT-projecten in verband met dringende medische noodhulp (AI in dispatchingtechnologie, smart badges, digitale registratie van rampenslachtoffers, ICMS/Paragon, datawarehouse, enz.).

Je vertegenwoordigt ook de instelling in het kader van de governance die is opgezet om PSAP-behoeften en -oplossingen te identificeren en te prioriteren, je stelt de productroadmap op en onderhoudt deze in overleg met de belanghebbenden.

Je geeft advies over radio's voor medische voertuigen en ambulances en over middelen voor dringende medische noodhulp (DMH).

Je ziet toe op de kwaliteit van de migraties en de ontwikkeling van nieuwe technische platforms in de noodcentrales en assisteert bij de herprogrammering van radio's.

Profiel

Je hebt een ingenieursdiploma, bij voorkeur op het gebied van telecommunicatie, en ten minste vijf jaar ervaring met projectbeheer op het gebied van (radio)communicatie en/of op IT-gebied.

Je hebt een goede algemene technische kennis en bent vertrouwd met projectmanagement.

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent klant- en resultaatgericht.

Je communicatieskills en stressmanagement zorgen ervoor dat je efficiënt, snel en gepast reageert op crisissituaties.

Je kan volledig autonoom werken maar hebt echter ook een goede teamgeest. Je weet prioriteiten te stellen en je slaagt erin de verschillende betrokken partijen van een project te coördineren.

Tot slot druk je je vlot uit in het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.