Administrative Officer

Functiebeschrijving

Als Administrative Officer werk je voor teams die zich inzetten voor de toepassingsbeveiliging van de RSZ, voor de elektronische (documenten)bus e-Box alsook voor het opvolgingsproces van de sociale verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ, met inbegrip van de vorderingen. Andere diensten zetten zich in voor processen gelinkt aan de Gezondheidszorg en Defensie.

Op operationeel vlak waak je over de uitvoering van het volledige proces van de toepassingen om het verwachte resultaat binnen de afgesproken termijn en kwaliteit te leveren. Je bent ook betrokken bij de supportactiviteiten.

Je verwerkt de gegevens en/of voert de serviceaanvragen van klanten uit om het verwachte resultaat (verwerkte gegevens of gevraagde diensten) te leveren. Je creëert tickets met betrekking tot deze aanvragen en volgt ze op (Jira, Service Now).

Je stelt operationele instructies op (en/of houdt ze up-to-date) en werkt actief mee aan verbeteringen in de dienstverlening.

Je deelt je input mee aan je collega’s die verantwoordelijk zijn voor het proces en aan je teamleader.

Als je een storing of een probleem vaststelt, waarschuw je je teamleader of je collega’s.

Profiel

Je hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs, beheerst de courante informaticatools om je taken uit te voeren (Word, Excel, Outlook...) en bent bereid te leren werken met specifieke tools.

Je bent nauwkeurig en dankzij je groot leervermogen begrijp je de onderliggende processen en kan je de nodige verbanden tussen deze processen leggen.

Je geeft blijk van flexibiliteit in je werkuren; zeer uitzonderlijk zal je in het weekend moeten werken. 

Zowel mondeling als schriftelijk kan je je vlot uitdrukken in je interne en externe contacten. Bovendien ben je klantgericht.

Je bent resultaatgericht en autonoom, je neemt graag initiatieven, je beschikt over een groot denkvermogen en waakt over de kwaliteit van de behaalde resultaten.

Je bent een teamspeler en communiceert vlot met mensen in het kader van je werk.

Vertrouwd zijn met de sociale zekerheid is een pluspunt.

Tot slot heb je een actieve kennis van het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.