Onderhoud Bluecoat

Onderhavige opdracht beoogt de aankoop, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bestek, onderhoud en support diensten voor Bluecoat-uitrustingen (hardware en software).

Referentie 

Smals-BB-001.045/2021

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 29/10/2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 27/10/2021) en op 27/10/2021 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 27/10/2021).
De offertes worden geopend op 30/11/2021 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.
 

Maintenance Bluecoat MB.pdf pdflogo.jpg

Maintenance Bluecoat EU.pdf pdflogo.jpg