9 werven – MyDIA

Digitale assistent voor sociale inspecteurs op het terrein

In het kader van hun onderzoek voeren de inspecteurs van de sociale inspectiediensten op het terrein controles uit. Voor deze controles wordt informatie over bedrijven en burgers geraadpleegd, zoals het personeelsbestand, het register van zelfstandigen, aanwezigheidsregistratie op werven... Een beveiligde mobiele applicatie, My Digital Inspection Assistant (MyDIA), toegankelijk via een smartphone of tablet, maakt sinds 2020 het werk van de inspecteur op het terrein efficiënter en zijn voorbereiding en debriefing gemakkelijker. De inspectiediensten van de FOD WASO, de directie Welzijn op het Werk, de RSZ, de RVA, het RSVZ en het RIZIV werken samen aan dit project, dat kadert in het programma 9 werven. In oktober 2020 won MyDIA de Business Analysis Achievement Award, uitgereikt door het International Institute of Business Analysis (IIBA).

Thema: 
Technologie: 
Instelling: