BDAP

Platform voor gegevensanalyse troef in de strijd tegen sociale fraude

Gegevens die binnen de overheid worden bewaard, kunnen van grote waarde zijn in de strijd tegen sociale fraude. Vaak gaat het om ‘big data’, grote gegevenssets die vragen om gespecialiseerde kennis en aangepaste tools. De RSZ heeft het opzetten van een hardware- en software-infrastructuur hiervoor uitbesteed aan de private leverancier Deloitte. Smals helpt om het nieuwe platform in te schakelen in de werking van de RSZ en om hun data scientists krachtige middelen aan te reiken in de strijd tegen de sociale fraude. Op termijn zullen ook andere gebruikers bij de RSZ en in andere overheidsinstellingen het platform kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor statistische toepassingen. Het platform kan vertrouwelijke gegevens uit meerdere bronnen samenbrengen, snel en betrouwbaar analyseren in alle veiligheid en vertrouwelijkheid, met strikt respect voor het wettelijke kader en de bescherming van de privacy.

Thema: 
Instelling: