IGU – Responsabiliseringsbijdrage

Controle voor werkgevers die in aanmerking komen voor een responsabiliseringsbijdrage

Deeltijdse medewerkers kunnen hun werkgever vragen om meer arbeidsuren, of om voltijds te kunnen werken. Wanneer de werkgever daarbij de wettelijke verplichtingen niet naleeft, en de medewerker valt onder de inkomensgarantie-uitkering (IGU), dan is de werkgever een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Deze regeling moet ervoor zorgen dat deeltijdse werknemers prioriteit kunnen krijgen voor het invullen van een vacante, gelijkaardige job bij hun werkgever. Met dit project wil de RSZ-controledienst gegevens ontvangen en opslaan over werknemers met het IGU-statuut, om controles in te voeren en te bepalen of de responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd. De toepassing bevat ook de eventuele berekening van de bijdrage en de communicatie van de resultaten door de RSZ.

Thema: 
Technologie: 
Instelling: