New REAT AO

Vernieuwde applicatie helpt Fedris bij opvolging ambtshalve aansluiting

Iedere werkgever moet zijn werknemers verzekeren tegen arbeidsongevallen. Wanneer dat niet gebeurt, voorziet het federaal agentschap voor beroepsrisico’s Fedris in een ambtshalve aansluiting, waardoor de werknemer toch nog verzekerd is. De kosten van die aansluiting zijn voor de werkgever. De ICT-toepassing REAT AO, waarmee dat proces beheerd wordt, zal worden vernieuwd in functie van de steeds evoluerende business-noden. De nieuwe applicatie automatiseert zoveel mogelijk de handmatige controles en repetitieve taken, wat de efficiëntie van de dienstverlening verhoogt.

Thema: 
Technologie: 
Instelling: