Single Permit

Gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor niet-Europese burgers die in België werken

Om België aantrekkelijker te maken voor buitenlandse werknemers wil het project Single Permit een gecentraliseerd digitaal platform aanbieden voor de aanvraag van een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning. Deze aanvraag is vandaag deels geregionaliseerd (arbeidsvergunningen) en deels nationaal (verblijfsvergunningen) via de dienst Vreemdelingenzaken. De belangrijkste gebruikers van het systeem zullen Belgische of buitenlandse werkgevers zijn. Zij vinden het vaak moeilijk om de nodige informatie terug te vinden in het Belgische institutionele landschap. Het project wil daarom een uniek loket opzetten om de aanvragers van een gecombineerde vergunning ook correct te informeren en te begeleiden. Ook de Gewesten, de Duitstalige Gemeenschap en de dienst Vreemdelingenzaken krijgen als gebruikers een actieve rol in het proces. Ook de buitenlandse werknemer krijgt toegang tot zijn geregistreerde gegevens, en hij kan zelf in interactie treden met de Belgische instellingen. Het beheer van de informatiestromen tussen de instellingen gebeurt onder de controle van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Thema: 
Instelling: