VIDIS

Betere samenwerking en informatiedeling door elektronisch medicatiedossier

In een digitale wereld is elektronische gegevensuitwisseling de norm geworden voor verschillende sectoren en processen, ook voor voorschriften van geneesmiddelen. Sinds 1 januari 2020 zijn zorgverleners immers verplicht om elektronisch voor te schrijven. Het project VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) helpt die doelstelling te realiseren en brengt alle informatie over de medicamenteuze behandeling samen, wat zorgt voor een vlottere samenwerking tussen de patiënt, zijn omgeving, de arts, de apotheker, de thuisverpleging, het ziekenhuis… Op die manier kan de patiënt beter geïnformeerd worden over de behandeling, krijgen alle actoren zicht op het medicatieschema en kan zo de zorgkwaliteit verbeteren.

Thema: 
Instelling: