Research door Smals

Posted on 03/11/2021 by Smals Research

Natural Language Generation (NLG) gaat over het automatisch creëren van correcte en inhoudelijk betekenisvolle tekst. Dit kan vandaag ook met behulp van Artificiële Intelligentie, net zoals men realistische foto’s en zelfs video’s kan namaken. Wat is de stand van zaken van deze technologie, wat... Lees meer

Posted on 12/10/2021 by Kristof Verslype

Het wordt steeds makkelijker om grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dit creëert enerzijds heel wat opportuniteiten, zoals het doen van statistische analyses ter verbetering van de gezondheidszorg. Tegelijkertijd moet echter rekening gehouden worden met de privacy... Lees meer

Posted on 29/06/2021 by Joachim Ganseman

Het zijn twee korte verhalen die een hele andere kijk geven op hoe technologie de toekomst kan veranderen. De eerste is er op gericht om mensen van een nieuwe techniek te helpen en om nieuwe ideeën te ontwikkelen. De tweede, die wordt gekenmerkt door meer inzicht in wat de toekomstige... Lees meer

Posted on 08/06/2021 by Kristof Verslype

Binnen de cryptografie is er een stelling die zegt dat alles wat met behulp van een centrale partij (Facebook, Amazon, de overheid, … ) mogelijk is, ook zonder die centrale partij mogelijk is. Daarbij kunnen confidentiële gegevens – zoals persoonsgegevens – die als input dienen toch... Lees meer

Posted on 31/05/2021 by Katy Fokou

L’intelligence artificielle (IA) comme toute nouvelle technologie révolutionnaire est source de nombreuses innovations destinées à nous faciliter la vie. Cependant, cette technologie peut aussi avoir un impact négatif sur nos vies si elle est développée sans précaution ou à des fins... Lees meer

Posted on 11/05/2021 by Christophe Debruyne

Deze blogpost past in het kader van onze studies omtrent knowledge graphs. In dit artikel zullen we het concept van virtual knowledge graphs toelichten, een techniek dat ons... Lees meer

Posted on 27/04/2021 by Vandy Berten

Dans cet article, nous allons explorer un concept fondamental de l’analytique géographique (GIS Analytics) : la jointure spatiale. Cet article est accompagné d’un notebook Python (lien git –... Lees meer

Posted on 12/04/2021 by Koen Vanderkimpen

Eventual Consistency is dé truc waarmee vele NOSql databases hun beschikbaarheid gevoelig kunnen verbeteren. Maar kunnen we dit principe ook doortrekken naar de rest van de architectuur, en misschien zelfs laten meespelen op business niveau? Of is... Lees meer

Posted on 31/03/2021 by Joachim Ganseman

We publiceerden eerder al verschillende artikels over de computationele verwerking van taal, in het vakjargon bekend als Natural Language Processing (NLP):

Posted on 18/03/2021 by Christophe Debruyne

In 2017 publiceerde het World Wide Web Consortium (W3C) een standaard voor het valideren van graaf-data genaamd SHACL. SHACL staat voor “Shapes Constraint Language” en de naam geeft al een goede indicatie van wat het ondersteunt. SHACL is een taal (... Lees meer

Posted on 25/02/2021 by Katy Fokou

L’intelligence artificielle (IA) suscite depuis quelques années un énorme engouement dans le secteur privé. Des technologies d’intelligence artificielle telles que l’apprentissage automatique, la vision assistée par ordinateur, le traitement automatique du langage naturel (TAL) évoluent... Lees meer

Posted on 26/01/2021 by Vandy Berten

Le web scraping, parfois appelé web crawling ou web harvesting, reprend toutes les techniques d’extraction de contenu sur des sites web, au moyen d’outils (scripts, programmes, plugins…) dans le but de son utilisation dans un autre contexte. Cette extraction se fera sans que des outils dédiés... Lees meer

Posted on 12/01/2021 by Christophe Debruyne

Met GDPR, van toepassing sinds mei 2018, voorschrijft de EU de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheden van EU burgers. Om persoonlijke gegevens in een dataset te beschermen gaat men al te vaak de persoonlijke gegevens verwijderen of gebruikmaken van... Lees meer

Posted on 24/11/2020 by Koen Vanderkimpen

Robotic Process Automation (RPA) kan soms verlossing brengen in een dringende situatie: dit merkten we in het voorjaar, toen de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) onze hulp inschakelde tijdens de eerste grote piek van de Coronacrisis.

Bij Smals... Lees meer