Research door Smals

Posted on 31/07/2019 by Bert Vanhalst

Eén van de facetten van artificiële intelligentie is het uitvoeren van vertalingen. Taal is inherent heel complex, het is bijgevolg geen evidentie voor een computersysteem om volautomatisch tekst te vertalen. Zo kan een woord meer dan één betekenis hebben en moet de gepaste vertaling gekozen... Lees meer

Posted on 02/07/2019 by Smals Research

Onze infosessies van 18 & 24... Lees meer

Posted on 18/06/2019 by Kristof Verslype

Geregeld is onderzoek nodig naar verdachte personen. Dit neemt niet weg dat de privacy van deze en andere personen gerespecteerd moet worden. Ook de confidentilaiteit van het onderzoek moet gegarandeerd blijven. Dit artikel reikt een waardevolle technologie aan om aan deze vereisten tegemoet te... Lees meer

Posted on 04/06/2019 by Bert Vanhalst

Spraakassistenten worden meer en meer naar voor geschoven als nieuwe vorm van interactie met computersystemen. Siri, Alexa en Google Assistant strijden om de plaats van geprefereerde virtuele assistent. Ze duiken op in allerlei toestellen: in smartphones, smart speakers, tot zelfs in de auto.... Lees meer

Posted on 21/05/2019 by Kristof Verslype

Er worden steeds meer persoonsgegevens verwerkt, die dan ook op een afdoende manier beschermd moeten worden. Vaak volstaan de genomen veiligheidsmaatregelen niet en lezen we in de pers over opnieuw een data breach of over het niet respecteren van de privacy. Cryptografische... Lees meer

Posted on 09/04/2019 by Koen Vanderkimpen

Hergebruik: het gebruiken van een bestaand stuk software voor een nieuwe toepassing.

Het lijkt een eenvoudig principe, maar er komt meer bij kijken dan je zou denken. Vooral wanneer je effectief een software artefact probeert te hergebruiken, creëer je al snel problemen. In deze... Lees meer

Posted on 08/04/2019 by Joachim Ganseman

Joachim Ganseman, IT-consultant bij Smals Research, werd gevraagd als lid van het expertenpanel bij de opstelling van een analyse van de dienst Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi van FOREM, de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling. Het resulterende rapport analyseert... Lees meer

Posted on 04/12/2018 by Smals Research

Onze infosessies van 20 en 27 november jl. hebben veel interesse opgewekt binnen de overheid.

Circa 140 personen hebben de infosessies bijgewoond, en hebben hun tevredenheid te kennen gegeven via een hoge evaluatie van het event.  Wij danken u voor uw aanwezigheid en interesse !

... Lees meer

Posted on 07/02/2019 by Joachim Ganseman

Veel aspecten van Natural Language Processing (NLP) steunen op een of andere vorm van classificatie. Als we een tekst automatisch willen analyseren of begrijpen, zal het immers snel nodig zijn om labels aan (groepen van)... Lees meer

Posted on 21/01/2019 by Kristof Verslype

Blockchain, en bij uitbreiding DLT (Distributed Ledger Technology), wordt gezien als een technologie om vertrouwen te distribueren. Toch moeten we ons bewust zijn dat dit niet uitsluit dat vormen van centralisatie in een blockchaincontext - al dan niet verborgen - kunnen en zullen blijven... Lees meer

Posted on 13/12/2018 by Koen Vanderkimpen

Robotic Process Automation (RPA) is een oplossing voor het automatiseren van IT processen op eindgebruikersniveau. Deze technologie laat momenteel nogal wat stof opwaaien, dus ook bij Smals Research vonden we het opportuun om ze van naderbij te bestuderen. In deze blog een paar van onze... Lees meer

Posted on 06/11/2018 by Koen Vanderkimpen

Tijd om met een aantal exotische afkortingen te beginnen schermen, zoals EDA, CQRS en MASA. De moderne architectuur is soms ingewikkelder dan de oude, maar wie ze meester is, kan profiteren van een enorme flexibiliteit.

Deze blog is het tweede deel van een reeks, waarin we een aantal... Lees meer

Posted on 15/10/2018 by Joachim Ganseman

Bij Natural Language Processing (NLP) denken veel mensen spontaan aan spraakherkenning. Het blijft een van de meest tot de verbeelding sprekende toepassingen, en de technologie is ondertussen robuust genoeg dat ze steeds vaker ingang vindt in... Lees meer

Posted on 04/10/2018 by Bert Vanhalst

Vandaag interageren we doorgaans met toepassingen via toetsenbord, muis en touchscreens. We selecteren knoppen en links, navigeren in menu's en typen tekst in invoervelden. Spraak is een meer natuurlijke interactievorm en misschien wel dé ultieme interface om te interageren met computersystemen... Lees meer

Posted on 21/09/2018 by Smals Research

Nos sessions d'info du 18 et 20 septembre ont suscité beaucoup d'intérêt au sein des organismes publics.

Environ 125 personnes ont assisté à nos sessions, et ont exprimé leur appréciation au travers de leur évaluation positive.  On vous remercie pour votre intérêt et votre présence !... Lees meer