Research door Smals

Posted on 21/01/2019 by Kristof Verslype

Blockchain, en bij uitbreiding DLT (Distributed Ledger Technology), wordt gezien als een technologie om vertrouwen te distribueren. Toch moeten we ons bewust zijn dat dit niet uitsluit dat vormen van centralisatie in een blockchaincontext - al dan niet verborgen - kunnen en zullen blijven bestaan.... Lees meer

Posted on 13/12/2018 by Koen Vanderkimpen

Robotic Process Automation (RPA) is een oplossing voor het automatiseren van IT processen op eindgebruikersniveau. Deze technologie laat momenteel nogal wat stof opwaaien, dus ook bij Smals Research vonden we het opportuun om ze van naderbij te bestuderen. In deze blog een paar van onze bevindingen... Lees meer

Posted on 04/12/2018 by Smals Research

Onze infosessies van 20 en 27 november jl. hebben veel interesse opgewekt binnen de overheid. Circa 140 personen hebben de infosessies bijgewoond, en hebben hun tevredenheid te kennen gegeven via een hoge evaluatie van het event.  Wij danken u voor uw aanwezigheid en interesse ! Velen onder u... Lees meer

Posted on 06/11/2018 by Koen Vanderkimpen

Tijd om met een aantal exotische afkortingen te beginnen schermen, zoals EDA, CQRS en MASA. De moderne architectuur is soms ingewikkelder dan de oude, maar wie ze meester is, kan profiteren van een enorme flexibiliteit. Deze blog is het tweede deel van een reeks, waarin we een aantal mogelijkheden... Lees meer

Posted on 15/10/2018 by Joachim Ganseman

Bij Natural Language Processing (NLP) denken veel mensen spontaan aan spraakherkenning. Het blijft een van de meest tot de verbeelding sprekende toepassingen, en de technologie is ondertussen robuust genoeg dat ze steeds vaker ingang vindt in alledaagse toepassingen. Apple’s Siri, Google Home of... Lees meer

Posted on 04/10/2018 by Bert Vanhalst

Vandaag interageren we doorgaans met toepassingen via toetsenbord, muis en touchscreens. We selecteren knoppen en links, navigeren in menu's en typen tekst in invoervelden. Spraak is een meer natuurlijke interactievorm en misschien wel dé ultieme interface om te interageren met computersystemen.... Lees meer

Posted on 21/09/2018 by Smals Research

Nos sessions d'info du 18 et 20 septembre ont suscité beaucoup d'intérêt au sein des organismes publics. Environ 125 personnes ont assisté à nos sessions, et ont exprimé leur appréciation au travers de leur évaluation positive.  On vous remercie pour votre intérêt et votre présence ! Bon nombre d'... Lees meer

Posted on 18/09/2018 by Kristof Verslype

Deel 1 in onze reeks ging in op wat we bedoelen met gedistribueerd vertrouwen en wat blockchain wel en niet kan. Deel 2 ging over het moeilijke evenwicht tussen transparantie en confidentialiteit. In dit derde en laatste deel bekijken we het spanningsveld tussen drie concepten: veiligheid,... Lees meer

Posted on 27/08/2018 by Smals Research

• Research Plan 2018 • Conversational Interfaces • Network Analytics & Graph DB • Research Blog • iGraph, Quick review • Grafana, Quick review • Multichain, Quick review. Dutch version - French version  

Posted on 21/08/2018 by Kristof Verslype

Deel 1 in onze reeks ging in op wat blockhain op conceptueel niveau wel en niet kan. Deel 2 gaat in op wat blockchain wel kan: het beschermen van data en het afdwingen van regels (met inbegrip van transfereren van activa). Kan blockchain dit compromisloos? Of is er toch een bepaalde prijs die we... Lees meer

Posted on 07/08/2018 by Bert Vanhalst

In deze blog beschrijven we een interessante evolutie op het vlak van authenticatie-standaarden. Een aantal jaren geleden werd de FIDO Alliance opgericht, een consortium van een aantal bedrijven die willen voorzien in een open, op standaarden gebaseerde sterke authenticatie. Het doel van de... Lees meer

Posted on 15/06/2018 by Smals Research

Het Plan Onderzoek 2018 werd goedgekeurd door de RvB van Smals. Meer informatie vindt u hier. Le Plan de Recherche 2018 a été approuvé par le CA de Smals. Plus d'info ici.

Posted on 12/06/2018 by Bert Vanhalst

Een tijdje geleden gingen we aan de slag met een chatbot platform om een FAQ chatbot te bouwen voor studenten. We deelden toen onze eerste ervaringen. Sedert eind maart is de chatbot effectief beschikbaar voor studenten via Facebook Messenger, zowel in het Nederlands als het Frans. Studenten die... Lees meer

Posted on 31/05/2018 by Smals Research

MultiChain is een blockchain technologie die toelaat om zelf permissioned (afgeschermde, private) blockchain netwerken op te zetten, te beheren en erin te participeren. MultiChain laat toe om snel tot concrete resultaten te komen en is bovendien vrij efficiënt. Anderzijds mankeert het meer... Lees meer

Posted on 18/04/2018 by Kristof Verslype

In May 2018, the much-discussed GDPR will be enacted. Besides identified data and anonymous data, the European regulation introduces a new category of data, called pseudonymous data. This articles presents an approach, based on cryptographic pseudonyms, that can help governments to become  GDPR... Lees meer