Research door Smals

Posted on 18/10/2016 by Kristof Verslype

In een eerdere blogpost hadden we het over Bitcoin en blockchains. Indien deze termen u vertrouwd in de oren klinken is de kans groot dat u ook al de term smart contract heeft horen waaien, wat ook wel blockchain 2.0 genoemd wordt. Deze blogpost gaat hier dieper op in. Intro Een traditioneel... Lees meer

Posted on 06/09/2016 by Renzo Lylon

Zoals in een eerdere blogpost werd geschreven kunnen er drie business analyse types onderscheiden worden: domeinoptimalisatie, impactanalyse en procesoptimalisatie (http://www.smalsresearch.be/is-business-analyse-meer-dan-enkel-het-uittekenen-van-processen/). Deze blog gaat iets dieper in op de... Lees meer

Posted on 09/08/2016 by Vandy Berten

Depuis toujours, certains essayent d'obtenir davantage que ce que la société veut leur accorder. Et depuis tout aussi longtemps, la société met un certain nombre de moyens en place pour prévenir ces abus. Aujourd'hui, la fraude occupe des équipes entières dans toutes les grandes banques, les... Lees meer

Posted on 30/06/2016 by Bert Vanhalst

Inleiding We doen het meerdere malen per dag onbewust: een persoon herkennen. We doen dat niet alleen op basis van zijn of haar fysieke kenmerken, maar ook op basis van het gedrag van die persoon, zoals de manier van bewegen of de manier van praten. Een combinatie van dergelijke factoren samen doet... Lees meer

Posted on 29/06/2016 by Paul Stijfhals

Onze infosessie van 28 juni jl. heeft veel interesse opgewekt binnen de overheid. Circa 85 personen hebben de infosessie bijgewoond, en hebben hun tevredenheid te kennen gegeven via een hoge evaluatie van het event.  Wij danken u voor uw aanwezigheid en interesse ! Velen onder u hebben gevraagd om... Lees meer

Posted on 08/06/2016 by Koen Vanderkimpen

Het opdelen van een applicatie in apart uitrolbare componenten is reeds lang een kwestie van relatief grote "tiers". Van zuiver monolithische applicaties zijn we gedurende de voorbije decennia langzaamaan geëvolueerd, via 2-tier en 3-tier applicaties, naar N-tier. Tegenwoordig neemt deze evolutie... Lees meer

Posted on 12/05/2016 by Smals Research

Smals Research heeft in samenwerking met de sectie Veiligheid een model ontwikkeld om de beveiliging van clouddiensten te evalueren. Hiermee kunnen de lidinstellingen, indien nodig met de gedeeltelijke steun van Smals, op gestructureerde en gestaafde wijze bepalen hoe ze welke gegevens moeten... Lees meer

Posted on 03/05/2016 by Lieven Desmet

In vele toepassingen van data science is men op zoek naar “onverwachte patronen”, die kunnen wijzen op één of ander fenomeen. Om dit op een oordeelkundige manier te interpreteren kan men zich best beroepen op formele statistische methoden, zo deze van toepassing zijn. Gezond verstand (hopelijk) en... Lees meer

Posted on 22/03/2016 by Kristof Verslype

Een public key infrastructure, of kortweg PKI, wordt algemeen gezien als de enige manier om digitale handtekeningen te plaatsen. Toch heeft Estland al acht jaar een alternatief dat luistert naar de naam Keyless Signature Infrastructure, of kortweg KSI. Hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen... Lees meer

Posted on 23/02/2016 by Kristof Verslype

Bitcoin is de eerste gedistribueerde cryptocurrency, of anders gezegd, de eerste munteenheid die voor financiële transacties dankzij cryptografie geen nood heeft aan centrale partijen, zoals traditioneel de banken. Het kloppend hart van het in 2009 gelanceerde Bitcoin is de blockchain, zeg maar een... Lees meer

Posted on 09/02/2016 by Lieven Desmet

Aanleiding van deze blog is een mail die ik ontving betreffende de moeilijkheid in analytics om causaliteit, en niet louter correlatie, tussen twee fenomenen vast te stellen. De suggestie dat dit met klassieke statistiek ook niet zou kunnen, en er dus eigenlijk geen probleem is, is  betwistbaar. ... Lees meer

Posted on 16/12/2015 by Koen Vanderkimpen

Een Event Driven Architecture (EDA) is een sterke architectuur om de communicatie tussen IT-systemen te organizeren. EDA is echter niet het enige wat je met Events kan doen. In deze blog bekijken we een aantal geavanceerde mogelijkheden binnen de ruimere context van Event Driven Engineering.   In... Lees meer

Posted on 18/11/2015 by Lieven Desmet

In deze tweede blog over het Watson fenomeen gaan we dieper in op de systemen en tools die onder de  noemer Watson Analytics beschikbaar zijn, hetzij in een test versie, hetzij in een commerciële versie. Gelet op het grote succes van de Watson computer die het kan opnemen tegen top concurrenten in... Lees meer

Posted on 20/10/2015 by Koen Vanderkimpen

Binnen een IT systeem zijn er gebeurtenissen in overvloed. We schenken er echter meestal slechts als bijzaak enige aandacht aan. Deze blog is een (eerste) oproep om, bij het ontwerpen van software, het Event een centrale plaats te geven, met alle voordelen van dien. Events Heel veel zaken binnen... Lees meer