Research door Smals

Posted on 29/06/2016 by Paul Stijfhals

Onze infosessie van 28 juni jl. heeft veel interesse opgewekt binnen de overheid. Circa 85 personen hebben de infosessie bijgewoond, en hebben hun tevredenheid te kennen gegeven via een hoge evaluatie van het event.  Wij danken u voor uw aanwezigheid en interesse ! Velen onder u hebben gevraagd om... Lees meer

Posted on 08/06/2016 by Koen Vanderkimpen

Het opdelen van een applicatie in apart uitrolbare componenten is reeds lang een kwestie van relatief grote "tiers". Van zuiver monolithische applicaties zijn we gedurende de voorbije decennia langzaamaan geëvolueerd, via 2-tier en 3-tier applicaties, naar N-tier. Tegenwoordig neemt deze evolutie... Lees meer

Posted on 12/05/2016 by Smals Research

Smals Research heeft in samenwerking met de sectie Veiligheid een model ontwikkeld om de beveiliging van clouddiensten te evalueren. Hiermee kunnen de lidinstellingen, indien nodig met de gedeeltelijke steun van Smals, op gestructureerde en gestaafde wijze bepalen hoe ze welke gegevens moeten... Lees meer

Posted on 03/05/2016 by Lieven Desmet

In vele toepassingen van data science is men op zoek naar “onverwachte patronen”, die kunnen wijzen op één of ander fenomeen. Om dit op een oordeelkundige manier te interpreteren kan men zich best beroepen op formele statistische methoden, zo deze van toepassing zijn. Gezond verstand (hopelijk) en... Lees meer

Posted on 22/03/2016 by Kristof Verslype

Een public key infrastructure, of kortweg PKI, wordt algemeen gezien als de enige manier om digitale handtekeningen te plaatsen. Toch heeft Estland al acht jaar een alternatief dat luistert naar de naam Keyless Signature Infrastructure, of kortweg KSI. Hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen... Lees meer

Posted on 23/02/2016 by Kristof Verslype

Bitcoin is de eerste gedistribueerde cryptocurrency, of anders gezegd, de eerste munteenheid die voor financiële transacties dankzij cryptografie geen nood heeft aan centrale partijen, zoals traditioneel de banken. Het kloppend hart van het in 2009 gelanceerde Bitcoin is de blockchain, zeg maar een... Lees meer

Posted on 09/02/2016 by Lieven Desmet

Aanleiding van deze blog is een mail die ik ontving betreffende de moeilijkheid in analytics om causaliteit, en niet louter correlatie, tussen twee fenomenen vast te stellen. De suggestie dat dit met klassieke statistiek ook niet zou kunnen, en er dus eigenlijk geen probleem is, is  betwistbaar. ... Lees meer

Posted on 16/12/2015 by Koen Vanderkimpen

Een Event Driven Architecture (EDA) is een sterke architectuur om de communicatie tussen IT-systemen te organizeren. EDA is echter niet het enige wat je met Events kan doen. In deze blog bekijken we een aantal geavanceerde mogelijkheden binnen de ruimere context van Event Driven Engineering.   In... Lees meer

Posted on 18/11/2015 by Lieven Desmet

In deze tweede blog over het Watson fenomeen gaan we dieper in op de systemen en tools die onder de  noemer Watson Analytics beschikbaar zijn, hetzij in een test versie, hetzij in een commerciële versie. Gelet op het grote succes van de Watson computer die het kan opnemen tegen top concurrenten in... Lees meer

Posted on 20/10/2015 by Koen Vanderkimpen

Binnen een IT systeem zijn er gebeurtenissen in overvloed. We schenken er echter meestal slechts als bijzaak enige aandacht aan. Deze blog is een (eerste) oproep om, bij het ontwerpen van software, het Event een centrale plaats te geven, met alle voordelen van dien. Events Heel veel zaken binnen... Lees meer