Tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies (Algosec)

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van Algosec-appliances en -licenties.
De support- en de aanverwante onderhoudsdiensten, de technische expertise- en vormingsdiensten maken eveneens deel uit van de opdracht.

Referentie 

Smals-BB-001.008/2020

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 11/06/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 08/06/2020) en op 08/06/2020 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 08/06/2020).
De offertes worden geopend op 10/09/2020 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Tool analyse en beheer firewall security policies MB.pdf pdflogo.jpg

Tool analyse en beheer firewall security policies EU.pdfpdflogo.jpg