Page 7 - symbiose66nl
P. 7

Pensionering __                                __ Pensionering




 Marc-Paul Antoine      André Reniers



 Wat de weg ook is, hij  Of de kunst om de

 zal solidair zijn...  verrassingen in het

            leven te onthalen
 Marc-Paul Antoine was verzot op zijn werk.
 Nu wordt dit hoofdstuk afgesloten  André Reniers beschrijft zich als optimistisch,
 om een ander te starten. Zijn pensionering  leergierig, inventief en liefhebber van
 zal hem meer tijd geven om zich,  nieuwigheden. Deze uiterlijk kalme en
 hier of elders, nuttig te maken...  vastberaden man weet hoe hij zonder zorgen
     kan leven: "Indien, ondanks mijn inspanningen,
              iets niet loopt zoals ik het wil,
 Klik op de foto om andere foto’s te bekijken.  dan meen ik dat het toch goed is.
 Marc-Paul Antoine (Account Manager bij Smals, met pensioen eind  En ik ga voort met een positieve instelling." André Reniers, gedetacheerde bij Fedris, gepensioneerd sinds maart
 2017) met zijn echtgenote Alice in Brugge          2017.


 Zijn loopbaan Zijn plannen Zijn leitmotiv zou in deze termen kunnen samengevat worden: geen must voor mij. Als de kans zich voordoet, waarom niet!" En
 Wanneer hij over zijn beroepsleven vertelt, heeft Marc-Paul geen Marc-Paul leeft in dezelfde Brusselse wijk als een jonge artiest  "Niet goed? Ook goed!" In elke situatie zoekt André het positieve. zo vult de lijst zich stilaan met realisaties en niet met verlangens.
 gebrek aan fascinerende anekdotes. In 1975 vertrekt hij, pas die beschikt over een absoluut gehoor en die een pianostuk kan  "Mijn bucketlist is leeg. Aangezien ik niets wil, komt alles als  Het zal niet André zijn die het Indische spreekwoord ongelijk zal
 afgestudeerd als burgerlijk ingenieur, voor een studiejaar naar naspelen na één keer luisteren. Hij zingt en componeert. Maar hij  een verrassing. Al het goede dat me overkomt, is een cadeau  geven: "Alles verlangen: verdriet; alles aanvaarden: geluk."
 Stanford University in Californië. Bij zijn terugkomst wordt hij is blind geboren en heeft een vorm van autisme. Marc-Paul en  dat me met vreugde vervult." Op de vraag ‘Heb je een droom?’, We wensen André alle succes toe op zijn weg vrij van teleurstel-
 aangeworven door BIM dat Sun Microsystems in België verdeelt zijn echtgenote Alice willen hun hulp bieden aan zijn ouders voor  antwoordt André: "Ik neem de omgekeerde logica aan. Alle mooie lingen en vol van onverhoopt geluk...
 voor de oprichting van een Belgisch filiaal. De baas van het bedrijf, de verplaatsingen van de jonge man en voor een sporadische  zaken die me overkomen, worden mijn droom." Optimistisch en
 een visionair, investeert in onderzoeksprojecten, onder andere in begeleiding.  gezond blijven zijn echter elementen waaraan hij belang hecht.  Interview en redactie: Nancy Boodts
 logisch programmeren. Het bedrijf ontwikkelt bijvoorbeeld een
 controlesysteem voor de netwerken voor gegevensoverdracht  Marc-Paul wil wiskundelessen geven aan leerlingen van het  Zijn filosofie belet hem niet om concrete projecten te hebben.
 van het ESA (European Space Agency) en van de NAVO. secundair onderwijs en eindwerken nalezen om de spelling  André is zijn huis aan het bouwen in Kuringen, dicht bij Hasselt.
 ervan te verbeteren. Schaken, live en online, is ook een van  Zijn bouwgrond ligt langs het Albertkanaal. "Vanaf mijn balkon
 In 1984-1985 is hij gastprofessor aan het Asian Institute of  zijn hobby's. Hij volgt trouwens lessen dicht bij hem thuis. Tot
 Technology van Bangkok in Thailand. slot zal Marc-Paul een andere uitdaging aangaan: de familiale  zal ik zicht op het water hebben", verheugt hij zich. "Dankzij de
    liefhebbers van plezierbootjes en waterskiën hangt er op deze
 Begin jaren 90 wordt Marc-Paul Account Manager voor  cohesie behouden ondanks de geografische verspreiding! Hun  plaats een echte vakantiesfeer." Na enkele jaren in de Leuvense Loopbaan
 Banksys en daarna voor Proton World. Zijn commerciële  kinderen wonen namelijk verspreid over de aardbol. Pierre (38)  regio zal de vestiging in Kuringen een terugkeer naar de bron
 functie levert hem talrijke reizen op die hij wanneer mogelijk  is hematoloog en woont in Londen. Denis (36) is modeprofessor  zijn omdat het huis waarin hij opgroeide op dat terrein stond.  Na zijn technische opleiding start André bij
 gebruikt om lokale bezienswaardigheden te ontdekken. In de  in Savannah in de Verenigde Staten. Charlotte (26) heeft haar  "Ik ben er geboren en heb er geleefd tot mijn 21 jaar." André,  Philips in 1969. Eerst als machine-arbeider,
 Verenigde Staten bezoekt hij onder andere Chicago, Salt Lake  master in Politieke en sociale wetenschappen beëindigd en zou  een ervaren klusser, doet het merendeel van de werken zelf. Hij  maar later legt hij interne examens af om
 City en San Francisco. In Rusland gaat hij naar de graftombe  graag naar Afrika vertrekken om er ontwikkelingsprojecten te  heeft bijvoorbeeld de trap zo ontworpen dat hij optimaal in de
 van de Romanovs in Sint-Petersburg. In Mexico meet hij de  coördineren.  beschikbare ruimte past. Volgens zijn planning zou hij de werf in  mainframe operator te worden. In 1990 wordt
 archeologische site van Teotihuacán op. Bij de inwijding van de  Gelukkig houden Marc-Paul en Alice allebei van reizen! In  de zomer van 2019 beëindigen. hij aangeworven door Smals en gedetacheerd
 elektronische portefeuille Proton in een supermarkt in Mexico city  december 2016 zijn ze naar Savannah getrokken om kennis te  bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (dat
 maakt Marc-Paul deel uit van de Belgische industriële delegatie  maken met hun kleindochters Pénélope et Daphné: de tweeling  Opnieuw in zijn streek Hasselt wonen zal een niet te verwaarlozen  gefusioneerd is met het Fonds voor de
 die de toenmalige prins Filip vergezelt.  voordeel bieden. André zal dichter bij zijn kinderen zijn: Linsey
 van hun zoon Denis, die een maand eerder geboren werd.  (37 jaar), Ellen (35 jaar) en Ronnie (31 jaar). Aan Linseys kant  Beroepsziekten om daarna het Federaal
 In 2002 ontdekt Marc-Paul Smals dankzij Michel Laloy, een  Binnenkort hopen ze de Kilimandjaro, het gebergte in Tanzania,  heeft André tot zijn grote vreugde al twee kleinkinderen: Eline  agentschap voor beroepsrisico's, Fedris, te
 vriend die in het onderzoeksteam werkt. Hij wordt aangeworven  te ontdekken. (6 jaar) en Tobias, geboren in maart 2017.  worden). André blijft in shiften werken en de
 als Account Manager. Hij beëindigt zijn loopbaan 15 jaar later.  Marc-Paul en Alice willen allebei, in alle bescheidenheid, zich  functie van mainframe operator uitvoeren tot
 Op dat moment staat hij in voor de relaties met een twintigtal  inzetten voor een doel dat de moeite loont. Dat kan natuurlijk  Naast de bouw van zijn huis heeft André nog andere hobby's:  het einde van zijn loopbaan in de lente van
 leden. "De filosofie die van kracht is bij Smals komt overeen met  in België zijn, maar ze zijn ook bereid een vertrek naar Afrika  wandelen, fietsen, dansen, fotografie, filmmontages, het schrijven
 mijn temperament. Geen dolle winstrace noch competitie tussen  te overwegen, eventueel aan de zijde van Charlotte. Wat de  van korte teksten,... "Ik doe veel zaken maar niets fanatiek." Als  2017.
 verkopers. Smals geeft de voorrang aan de vertrouwensrelatie  gekozen weg ook is, hij zal bestrooid zijn met solidariteit... lid van de Raad van Bestuur van een single-vereniging organiseert  Hij bedankt al zijn collega's voor de fijne sfeer
 met haar leden, aan de kwaliteit van de prestaties en de  hij evenementen en uitstappen. "Ik hou van reizen, maar het is  waarin ze altijd gewerkt hebben!
 schaalvoordelen die collectief geproduceerd worden. Ik heb  Interview en redactie: Nancy Boodts
 samengewerkt met professionele en menselijke collega's. Dat
 beviel me zeer."

 SYMBIOSE 66 | 10.2017   6                                 SYMBIOSE 66 | 10.2017   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10