Page 8 - symbiose66nl
P. 8

Is er nieuws? __                                                                                     __ Is er nieuws?
                     Korte nieuwtjes                                                Korte nieuwtjes

     Smals recycleert oud ICT-              Hé Google, submit a Dimona                    Carpoolen met collega's mogelijk dankzij gemeenschappelijk
     materiaal ten voordele van             Begin september 2017 publiceerde Bert              platform
     Natuurpunt en Natagora               Vanhalst van de dienst Onderzoek de               ZoningHorta is het gemeenschappelijke carpoolingplatform van de Rijksdienst voor Sociale
     In augustus 2017 sloot Smals een contract      blogpost "Hé Google, submit a Dimona".              Zekerheid (RSZ), de Federale Pensioendienst (FPD), de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
                               Hierin beschrijft hij een experiment met
     met Out of Use, een recyclagespecialist die     Google Home, de smart speaker van Google.            Overleg (FOD WASO) en Smals, vier instellingen die in de nabije omgeving van het station
     voortaan instaat voor de herbestemming en recyclage van ons  Google Home wordt aangestuurd door Google Assistant. Met  Brussel-Zuid gevestigd zijn. Via dit platform kan je gemakkelijker een collega vinden met wie je
     oud ICT-materiaal. De opbrengst ervan gaat naar Natuurpunt,  een eenvoudig stemcommando kan je aan Google Home real- kan carpoolen. Dit is praktisch onder normale omstandigheden, maar ook wanneer het openbaar
     een vzw die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen, en  time info vragen, zoals de temperatuur buiten, verkeersinfo  vervoer verstoord is door een aanslag of staking. Sluit je hier aan als Smals-medewerker op
     zijn Waalse zustervereniging Natagora. Met deze opbrengst  en nieuwsupdates… Ook kan je bijvoorbeeld vragen om een  het carpoolplatform..
     planten zij nieuwe bomen aan. Hierover verscheen op  bepaald liedje af te spelen. Naast de standaardfuncties is
     24 augustus een artikel op de website van Datanews. het ook mogelijk om zelf een “action” toe te voegen aan de   Happy Hour: een gezellig moment
     Veilig recycleren                  assistent. De dienst Onderzoek heeft bij wijze van experiment
     Afgeschreven toestellen zullen voortaan door Out of  een “action” opgezet om een Dimona-aangifte te doen.      Elk trimester organiseert Smals een Happy Hour voor haar interne medewerkers. Er worden hapjes
     Use gerecycleerd worden. Bepaalde delen ervan zullen  Lees hier de blogpost en ontdek hoe het experiment is     en drankjes aangeboden en collega’s die hun 25, 35 of 40 jaar dienst vieren, ontvangen een bijzondere
     gerecupereerd worden. De harde schijven worden fysiek  verlopen                           attentie.
     vernietigd of gedemonteerd. Out of Use ziet erop toe dat
     de gegevens op de gegevensdragers die Smals hen bezorgt                               Medewerkers die gehuldigd werden op          Medewerkers die gehuldigd werden op
     gegarandeerd vernietigd worden.                                           16 maart 2017                     7 juni 2017

     Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen       Luc Billion spreker op                      Julien Brems (Klanten en Resources, Logistiek),    Paul Bieseman (Klanten en Resources, Klantenbeheerder),
     Smals hecht al jaren belang aan maatschappelijk verantwoord avondconferentie over digitale             25 jaar dienst                    35 jaar dienst
     ondernemen, ook wel CSR (Corporate Social Responsibility)  transformatie binnen de
     genoemd. Volgens Frank Robben, gedelegeerd bestuurder van  regering
     Smals, trekken we met dit initiatief “onze maatschappelijke
     missie in de ondersteuning van sociale zekerheid en  Op 19 september 2017 organiseerde Proximus in de
     gezondheid ook door in een volwaardig CSR-beleid, op het vlak  Proximus Towers te Brussel een avondconferentie over
     van goed bestuur, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zaken  digitale transformatie binnen de overheidssector. Digitale
     doen en maatschappelijke betrokkenheid.”      technologieën hebben immers een steeds grotere impact op
     Lees hier het volledige artikel van Data News    onze samenleving. Tijdens de conferentie werd onder meer
                               besproken hoe de overheid de digitale transformatie kan
                               ondersteunen. Luc Billion, Chain Service Manager bij Smals,   Foto: Kelsey Ruys                  Foto: Kelsey Ruys
                               gaf meer toelichting bij het onderwerp "Digitale transformatie
                               binnen de federale regering: geconvergeerde infrastructuren,   Van links naar rechts: Frank Robben, Julien Brems   Van links naar rechts: Paul Bieseman, Johan Vercruysse,
     Onderzoek publiceert                pijlers, voorbeelden van G-Cloud".                                           Frank Robben
     Quick Review over iGraph

     In juli 2017 publiceerde de dienst Onderzoek                                              Klik hier om andere foto’s te bekijken. Philippe Vanhuffelen (ICT & Operational Services,
     de Quick Review “iGraph – Librairie de                                                                  Datacenter & Operations Management), 40 jaar dienst
     manipulation de graphes”, geschreven        Onze medewerkers in                       Redactie van de Korte Nieuwtjes: Kelsey Ruys
     door collega Vandy Berten, op zijn website. iGraph is een  beweging
     library om grafen (of netwerken) te manipuleren. Dit zijn
     gegevensstructuren waarmee relaties tussen entiteiten  Nieuwe Information Security Advisor              Volg Smals op Facebook, Twitter en LinkedIn
     voorgesteld kunnen worden. Deze library werd in C geschreven  Op 1 september 2017 werd Emilien Peretti aangeworven
     en is beschikbaar voor C/C++, Python, R en Mathematica.  als Information Security Advisor binnen de dienst
     iGraph is zeer populair in de wetenschappelijke gemeenschap  Informatieveiligheid & Risicobeheer.
     en bij datascientists en beschikt over een groot aantal  We wensen hem veel succes bij Smals!
     functionaliteiten.
     Lees hier de Quick Review                                                                         Foto: Kelsey Ruys


                                                                                           Van links naar rechts: Frank Robben, Philippe Vanhuffelen    SYMBIOSE 66 | 10.2017   8                                                                                         SYMBIOSE 66 | 10.2017   9
   3   4   5   6   7   8   9   10