Page 9 - symbiose66nl
P. 9

Is er nieuws? __                               __ Is er nieuws?
   Korte nieuwtjes       Korte nieuwtjes

 Smals recycleert oud ICT- Hé Google, submit a Dimona Carpoolen met collega's mogelijk dankzij gemeenschappelijk
 materiaal ten voordele van  Begin september 2017 publiceerde Bert  platform
 Natuurpunt en Natagora  Vanhalst van de dienst Onderzoek de  ZoningHorta is het gemeenschappelijke carpoolingplatform van de Rijksdienst voor Sociale
 In augustus 2017 sloot Smals een contract  blogpost "Hé Google, submit a Dimona".  Zekerheid (RSZ), de Federale Pensioendienst (FPD), de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
 Hierin beschrijft hij een experiment met
 met Out of Use, een recyclagespecialist die  Google Home, de smart speaker van Google.  Overleg (FOD WASO) en Smals, vier instellingen die in de nabije omgeving van het station
 voortaan instaat voor de herbestemming en recyclage van ons  Google Home wordt aangestuurd door Google Assistant. Met  Brussel-Zuid gevestigd zijn. Via dit platform kan je gemakkelijker een collega vinden met wie je
 oud ICT-materiaal. De opbrengst ervan gaat naar Natuurpunt,  een eenvoudig stemcommando kan je aan Google Home real- kan carpoolen. Dit is praktisch onder normale omstandigheden, maar ook wanneer het openbaar
 een vzw die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen, en  time info vragen, zoals de temperatuur buiten, verkeersinfo  vervoer verstoord is door een aanslag of staking. Sluit je hier aan als Smals-medewerker op
 zijn Waalse zustervereniging Natagora. Met deze opbrengst  en nieuwsupdates… Ook kan je bijvoorbeeld vragen om een  het carpoolplatform..
 planten zij nieuwe bomen aan. Hierover verscheen op  bepaald liedje af te spelen. Naast de standaardfuncties is
 24 augustus een artikel op de website van Datanews. het ook mogelijk om zelf een “action” toe te voegen aan de  Happy Hour: een gezellig moment
 Veilig recycleren assistent. De dienst Onderzoek heeft bij wijze van experiment
 Afgeschreven toestellen zullen voortaan door Out of  een “action” opgezet om een Dimona-aangifte te doen.  Elk trimester organiseert Smals een Happy Hour voor haar interne medewerkers. Er worden hapjes
 Use gerecycleerd worden. Bepaalde delen ervan zullen  Lees hier de blogpost en ontdek hoe het experiment is  en drankjes aangeboden en collega’s die hun 25, 35 of 40 jaar dienst vieren, ontvangen een bijzondere
 gerecupereerd worden. De harde schijven worden fysiek  verlopen attentie.
 vernietigd of gedemonteerd. Out of Use ziet erop toe dat
 de gegevens op de gegevensdragers die Smals hen bezorgt  Medewerkers die gehuldigd werden op  Medewerkers die gehuldigd werden op
 gegarandeerd vernietigd worden.  16 maart 2017       7 juni 2017

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Luc Billion spreker op  Julien Brems (Klanten en Resources, Logistiek),  Paul Bieseman (Klanten en Resources, Klantenbeheerder),
 Smals hecht al jaren belang aan maatschappelijk verantwoord avondconferentie over digitale  25 jaar dienst 35 jaar dienst
 ondernemen, ook wel CSR (Corporate Social Responsibility)  transformatie binnen de
 genoemd. Volgens Frank Robben, gedelegeerd bestuurder van  regering
 Smals, trekken we met dit initiatief “onze maatschappelijke
 missie in de ondersteuning van sociale zekerheid en  Op 19 september 2017 organiseerde Proximus in de
 gezondheid ook door in een volwaardig CSR-beleid, op het vlak  Proximus Towers te Brussel een avondconferentie over
 van goed bestuur, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zaken  digitale transformatie binnen de overheidssector. Digitale
 doen en maatschappelijke betrokkenheid.” technologieën hebben immers een steeds grotere impact op
 Lees hier het volledige artikel van Data News onze samenleving. Tijdens de conferentie werd onder meer
 besproken hoe de overheid de digitale transformatie kan
 ondersteunen. Luc Billion, Chain Service Manager bij Smals,  Foto: Kelsey Ruys Foto: Kelsey Ruys
 gaf meer toelichting bij het onderwerp "Digitale transformatie
  binnen de federale regering: geconvergeerde infrastructuren,  Van links naar rechts: Frank Robben, Julien Brems Van links naar rechts: Paul Bieseman, Johan Vercruysse,
 Onderzoek publiceert  pijlers, voorbeelden van G-Cloud".  Frank Robben
 Quick Review over iGraph

 In juli 2017 publiceerde de dienst Onderzoek  Klik hier om andere foto’s te bekijken. Philippe Vanhuffelen (ICT & Operational Services,
 de Quick Review “iGraph – Librairie de           Datacenter & Operations Management), 40 jaar dienst
 manipulation de graphes”, geschreven  Onze medewerkers in  Redactie van de Korte Nieuwtjes: Kelsey Ruys
 door collega Vandy Berten, op zijn website. iGraph is een  beweging
 library om grafen (of netwerken) te manipuleren. Dit zijn
 gegevensstructuren waarmee relaties tussen entiteiten  Nieuwe Information Security Advisor   Volg Smals op Facebook, Twitter en LinkedIn
 voorgesteld kunnen worden. Deze library werd in C geschreven  Op 1 september 2017 werd Emilien Peretti aangeworven
 en is beschikbaar voor C/C++, Python, R en Mathematica.  als Information Security Advisor binnen de dienst
 iGraph is zeer populair in de wetenschappelijke gemeenschap  Informatieveiligheid & Risicobeheer.
 en bij datascientists en beschikt over een groot aantal  We wensen hem veel succes bij Smals!
 functionaliteiten.
 Lees hier de Quick Review                  Foto: Kelsey Ruys


                               Van links naar rechts: Frank Robben, Philippe Vanhuffelen SYMBIOSE 66 | 10.2017   8                                 SYMBIOSE 66 | 10.2017   9
   4   5   6   7   8   9   10