Notre site utilise des cookies pour rendre votre navigation plus agréable sur le site.

Processus de travail Phase 5

Un environnement de travail unique et des processus de travail adaptables en toute flexibilité

In een meerjarig programma zet de RSZ in op nog performantere dienstverlening door het werk van meer dan 1000 medewerkers te optimaliseren. Na een unieke werkomgeving met automatisch taakbeheer kwam de introductie van aanpasbare digitale processen. Permanente procesverbetering versterkt de samenwerking tussen de verschillende diensten en hun interne ICT-toepassingen op een flexibele manier. Informatie uit tientallen domeinspecifieke toepassingen komt samen in het startscherm van de gebruiker. Dankzij het innovatieve gebruik van een Event Driven-architectuur, kunnen ook ‘gebeurtenissen’ in één van de achterliggende ICT-toepassingen automatisch een taak inplannen of uitvoeren. Opzoekwerk en routinetaken vragen steeds minder tijd, zodat de RSZ-agenten maximaal beschikbaar zijn voor dossiers, interpretaties en inhoudelijke beslissingen. De software-onderdelen zijn bewust generiek en herbruikbaar, wat leidt tot een evolutieve omgeving en kostenbesparing. Generieke rapportering zorgt voor traceerbaarheid en een beter inzicht in alle processen en bijhorende taken. In 2020 werden nieuwe generieke functies toegevoegd, zoals een notificatiesysteem, contactbeheer en integratie tussen frontoffice en backoffice. Ook werden nieuwe processen op zeer korte termijn uitgerold, zoals het afleveren van attesten in verband met de coronacrisis.