Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Corporate Social Responsibility

Image

Corporate Social Responsibility (CSR) of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) streeft naar een evenwicht tussen de economische belangen van het bedrijf (profit), haar sociale rol (people) en haar natuurlijke omgeving (planet). Dat evenwicht leidt tot betere resultaten voor het bedrijf, de maatschappij en het milieu.

Smals erkent het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom streeft zij als vzw naar een continu verbeteringsproces met het oog op de ontwikkeling van haar medewerkers, de maatschappij, de economische groei, de technologische vooruitgang met een groot respect voor het milieu en dit in lijn met haar core business en unieke expertise. Smals wil duurzame ontwikkeling promoten en een optimale participatie bevorderen van haar medewerkers en andere belanghebbenden.

De pijlers van ons CSR-beleid

Het CSR-beleid van Smals omvat de volgende domeinen:

  • goed bestuur
  • arbeidsomstandigheden
  • milieu
  • eerlijk zaken doen
  • maatschappelijke betrokkenheid

CSR concreet

Smals gebruikt nu bijvoorbeeld al 100 % groene stroom, zij betaalt het volledige woon-werkverkeer met het openbaar vervoer terug en zij sorteert haar afval. Verder hecht Smals al sinds jaren veel belang aan het evenwicht tussen werk en privéleven: de medewerkers hebben vlottende werkuren, steeds meer functies kunnen telewerken en er is een ruim aanbod aan opleidingen. Ook de economische belangen van Smals krijgen vandaag al heel wat aandacht: de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt strikt nageleefd om oneerlijke concurrentie te vermijden, de strategie van Smals is gericht op de lange termijn en er werd een Auditcomité opgericht om na te gaan of de verschillende bedrijfsprocessen binnen Smals correct worden toegepast.

Maar het kan altijd beter. In 2011 richtte Smals een CSR-werkgroep op die een volwaardig CSR-beleid uitwerkt: op basis van de informatie die de werkgroep verzamelt, zal gekeken worden op welke vlakken bijkomende acties nodig zijn om nog duurzamer te gaan werken.

Nog vragen?

Laat het weten aan de CSR-werkgroep op het adres CSR@smals.be