Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Organisatie

Image

Een kostendelende vereniging

Smals is een permanente belangengemeenschap van Belgische (semi-)overheidsdiensten, opgericht voor de ondersteuning en de uitbouw van e-government. Door de borging van kennis en ervaring en door de schaaleffecten wordt aldus aanzienlijk bespaard op ontwikkelings-, beheers- en exploitatiekosten van de informatiesystemen.

Smals levert alleen diensten aan haar leden. Ze factureert haar diensten aan kostprijs.

Smals is onderworpen aan het privaatrecht. Het is dus zelf geen overheidsinstelling. De medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met Smals.

Meer informatie het wettelijk kader en de context waarin de leden aan Smals opdrachten kunnen toewijzen, vindt u hier.
 

Smals

Smals is een vereniging zonder winstoogmerk. Haar leden zijn hoofdzakelijk:

  • de openbare instellingen van sociale zekerheid
  • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • de federale overheidsdiensten die belast zijn met de toepassing van de sociale zekerheid
  • de vereniging Egov

 Ondernemingsnummer: BE 0406.798.006 - Smals vzw

Follow us