Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Recent nieuws

Lancering van MyGov.be, de digitale portefeuille voor Belgische burgers

Met de lancering van MyGov.be is België een van de eerste Europese landen die zijn burgers een digitale identiteitsportefeuille aanbiedt. Het doel is om het voor burgers gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot overheidsdiensten en om hun officiële documenten te centraliseren in één enkele applicatie. In de toekomst zal de 'wallet' een volledig alternatief worden voor papieren documenten, een communicatiekanaal in twee richtingen en een digitaal loket. Smals is trots om een partner te zijn in dit project, dat de administratieve procedures voor burgers zal vereenvoudigen. 

De lancering gebeurde tijdens een persconferentie op 14 mei, gegeven door de FOD BOSA.

Bekijk een korte video van het evenement met Jack Hamande, directeur-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering bij FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning) en Frank Robben, CEO van Smals.

Lees meer

Kwantumcomputers bedreiging voor cyberveiligheid?

Een volle zaal met zo’n 400 Java-adepten luisterde vorige week op Devoxx aandachtig naar Kristof Verslype, cryptographer bij Smals Research. Zijn boodschap? Op termijn kunnen kwantumcomputers een bedreiging gaan vormen voor de huidige generatie cryptografie. Die wordt gebruikt in zowat alle disciplines van informatieveiligheid: certificaten, wachtwoorden, datumstempels, VPN…

Lees meer

Efficiënte en veilige API-gestuurde overheidsdiensten

Honderden overheidsinstellingen maken gebruik van ICT-diensten van de overheid. Dankzij een API-beheersysteem dat door Smals werd geïnstalleerd worden duizenden verzoeken per seconde verwerkt. Dit flexibel uitbreidbare platform komt tegemoet aan de steeds toenemende behoefte aan digitale diensten van overheidsinstellingen van sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Het ecosysteem draait op een veilige architectuur met hoge beschikbaarheid, verspreid over verschillende datacenters. Dit stelt Smals in staat om honderden administratieve processen en gegevensstromen te beheren, maar ook te anticiperen op de steeds groeiende populariteit van eGov-diensten in België. Het platform verwerkt momenteel meer dan 120 miljoen verzoeken per dag en garandeert de beschikbaarheid van vitale, hoogwaardige overheidsdiensten voor burgers en bedrijven in België. Onze collega Willem Salembier, Solution Architect Integration Platforms, presenteerde het project op de ‘Application Innovation & Business Solutions Summit’ van Gartner, die in Londen plaatsvond op 13 september.

Naar de slides

Lees meer

ReUse webinar "ICT op de kaart – Werken met adresinformatie"

Het ReUse-initiatief organiseerde zijn vierde webinar rond het thema "ICT op de kaart – Werken met adresinformatie" op 27 juni 2023. Dit evenement, gericht op de publieke sector, bracht verschillende specialisten van de FOD Strategie en Ondersteuning (BOSA), het NGI en Smals samen. Bij deze gelegenheid zijn ze dieper ingegaan op herbruikbare diensten die op federaal niveau beschikbaar zijn voor Belgische adressen. Ze hebben ook een aantal geocodeeroplossingen en use cases toegelicht, waaronder MyDIA, een mobiele toepassing die door de inspecteurs van de RSZ wordt gebruikt tijdens hun controles op het terrein.

Lees meer

Terugblik op twintig jaar DmfA

De Multifunctionele Aangifte (DmfA) bestaat twintig jaar. De digitale kwartaalaangifte bij de RSZ, waarmee werkgevers de lonen en arbeidstijden van hun werknemers doorgeven, werd voor het eerst op 9 april 2003 ingediend. Ze vervangt een reeks specifieke aangiften bij elke openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) afzonderlijk. Werkgevers moesten dezelfde informatie tot 2003 meerdere keren indienen, op basis van hun eigen interpretatie van de wetgeving. Deze methode bleek inefficiënt en verhoogde het risico op menselijke fouten. Volgens cijfers van het Planbureau heeft de invoering van de DmfA in 2003 gezorgd voor een administratieve vereenvoudiging, die de werkgevers elk jaar opnieuw tot 1,7 miljard euro bespaart.

Lees meer

Ontdek ons activiteitenverslag 2022

Welke ICT-projecten realiseerden Smals en haar leden in 2022? Welke voordelen biedt het hergebruik van softwarecomponenten? Ontdek alles over onze nieuwe projecten, diensten en financiële cijfers in het Activiteitenverslag 2022. Het rapport verstrekt ook een overzicht van de bestuursorganen, de onderzoeksdomeinen van Smals Research en de strategische prioriteiten van Smals.

Lees hier het volledige verslag online of vraag een papieren exemplaar.

Lees meer

Smals voor het vijftiende jaar op rij erkend als Top Employer

Smals krijgt voor de vijftiende keer op rij een certificatie als Top Employer. De erkenning gebeurt jaarlijks op basis van een uitgebreide benchmark over werkvoorwaarden en HR-beleid. Wereldwijd zijn er iets meer dan 2000 Top Employers erkend in 121 landen, waarvan 87 in België.

Lees meer

WITA-Pro: efficiënter beheer van sociale uitkeringen voor kunstwerkers

Het WITA-project (Working In The Arts), dat op verzoek van de FOD Sociale Zekerheid werd ontwikkeld, moet het platform Artist@work vervangen en tegelijk een verhoogde digitalisering bieden. Het bestaat uit een toepassing die professionele kunstwerkers in staat stelt om een attest aan te vragen dat in een later stadium eventueel rechten verleent op sociale uitkeringen. Dit project kadert in de nieuwe wetgeving die de socio-economische situatie van personen die tewerkgesteld zijn in de kunst- en cultuursector - inclusief artistiek technische en ondersteunende profielen - verbeteren.

Lees meer

Voordelen van een API-economie voor de publieke sector

Elke dag gebruiken we API's, of Application Programming Interfaces, wanneer we het internet gebruiken. Ze maken software niet alleen gemakkelijker en eenvoudiger te gebruiken, maar bieden ook modulariteit en flexibiliteit, en ze helpen de kosten te verlagen. Maar wat is een ‘API-economie’? Hoe kan het een opportuniteit zijn en welke ontwikkelingen kunnen we nog verwachten? Dit waren enkele vragen die door verschillende deskundigen werden behandeld tijdens het ReUse webinar op 25 oktober. Vertegenwoordigers van de RSZ, de federale pensioendienst en Smals presenteerden de mogelijkheden en uitdagingen van een API-economie in de publieke sector.

Lees meer

Fake it till you make it: introductie tot synthetische data

Het kan verleidelijk zijn om 'echte' gegevens te gebruiken, maar volgens de GDPR is dat geen goed idee als het gaat om persoonsgegevens. Helaas kan het testen of debuggen van software moeilijker zijn zonder volledige toegang tot alle onderliggende gegevens. Een synthetische dataset kan een goede oplossing zijn: het genereren van fictieve vervangende gegevens, die de structuur en verdeling van de oorspronkelijke gegevens nabootsen.

Lees meer

Webinar: “PostGIS: geografische gegevens beheren in PostgreSQL”

Het webinar "PostGIS: geografische gegevens beheren in PostgreSQL", dat op 27 september georganiseerd werd door het onderzoeksteam van Smals, trok veel belangstelling aan. De sessie werd bijgewoond door 145 personen, waaronder 95 externe deelnemers uit 24 verschillende instellingen.

Lees meer

Ontdek het activiteitenverslag 2021

Welke ICT-projecten realiseerden Smals en haar leden in 2021? Welke voordelen biedt het hergebruik van softwarecomponenten? Ontdek alles over onze nieuwe projecten, diensten en financiële cijfers in het Activiteitenverslag 2021. Het rapport verstrekt ook een overzicht van de bestuursorganen, de onderzoeksdomeinen van Smals Research en de strategische prioriteiten van Smals. Lees hier het verslag online of vraag een papieren exemplaar.

Lees meer

GovApp : sneller en nog veiliger meldingen van de overheid ontvangen

De Covid-19 crisis heeft eens te meer het belang getoond van correcte en betrouwbare overheidsinformatie die de burger op een gebruiksvriendelijke manier kan terugvinden. GovApp is een gratis mobiele app waarmee men officiële berichten van de overheid kan ontvangen. De app vervangt de huidige meldingen via SMS die kort en weinig gebruiksvriendelijk zijn.

Lees meer

Webinar: “GIS Analytics: Welk potentieel voor geografische gegevens?”

Is het mogelijk om vanuit om het even welk punt in België binnen een half uur een kraamkliniek of een spoeddienst te bereiken, zelfs tijdens de spits? Welke gevolgen zal de sluiting van een dienst hebben voor de dienstverlening aan de bevolking? Kunnen wij helpen een adres correct in te voeren? Heeft een sociaal-economische indicator een geografische component? Dit zijn enkele vragen die Vandy Berten, data scientist en onderzoeker in het Smals Research team, heeft aangekaart tijdens een webinar op 5 mei. Hij heeft de belangrijkste concepten van spatial analytics (of GIS analytics) en de mogelijkheden ervan uitgelegd. Het event heeft 243 mensen samengebracht, waaronder 171 externe deelnemers uit meer dan 70 instellingen.

Lees meer

Smals voor het 14de jaar op rij uitgeroepen tot Top Employer

Smals kan zich in 2022 opnieuw een van de 84 Top Employers in België noemen die uitstekende werkomstandigheden bieden. Het Top Employers Institute oordeelde dat het HR-beleid de gehanteerde standaarden op alle onderzochte criteria overtreft. Het Top Employers Institute is een onafhankelijke organisatie die de arbeidsvoorwaarden van toonaangevende werkgevers wereldwijd analyseert.

Lees meer