Recent nieuws

Een volle zaal met zo’n 400 Java-adepten luisterde vorige week op Devoxx aandachtig naar Kristof Verslype, cryptographer bij Smals Research. Zijn boodschap? Op termijn kunnen kwantumcomputers een bedreiging gaan vormen voor de huidige generatie cryptografie. Die wordt gebruikt in zowat alle disciplines van informatieveiligheid: certificaten, wachtwoorden, datumstempels, VPN…

Honderden overheidsinstellingen maken gebruik van ICT-diensten van de overheid. Dankzij een API-beheersysteem dat door Smals werd geïnstalleerd worden duizenden verzoeken per seconde verwerkt. Dit flexibel uitbreidbare platform komt tegemoet aan de steeds toenemende behoefte aan digitale diensten van overheidsinstellingen van sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Het ReUse-initiatief organiseerde zijn vierde webinar rond het thema "ICT op de kaart – Werken met adresinformatie" op 27 juni 2023. Dit evenement, gericht op de publieke sector, bracht verschillende specialisten van de FOD Strategie en Ondersteuning (BOSA), het NGI en Smals samen. Bij deze gelegenheid zijn ze dieper ingegaan op herbruikbare diensten die op federaal niveau beschikbaar zijn voor Belgische adressen. Ze hebben ook een aantal geocodeeroplossingen en use cases toegelicht, waaronder MyDIA, een mobiele toepassing die door de inspecteurs van de RSZ wordt gebruikt tijdens hun controles op het terrein.

De Multifunctionele Aangifte (DmfA) bestaat twintig jaar. De digitale kwartaalaangifte bij de RSZ, waarmee werkgevers de lonen en arbeidstijden van hun werknemers doorgeven, werd voor het eerst op 9 april 2003 ingediend. Ze vervangt een reeks specifieke aangiften bij elke openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) afzonderlijk. Werkgevers moesten dezelfde informatie tot 2003 meerdere keren indienen, op basis van hun eigen interpretatie van de wetgeving. Deze methode bleek inefficiënt en verhoogde het risico op menselijke fouten. Volgens cijfers van het Planbureau heeft de invoering van de DmfA in 2003 gezorgd voor een administratieve vereenvoudiging, die de werkgevers elk jaar opnieuw tot 1,7 miljard euro bespaart.

Welke ICT-projecten realiseerden Smals en haar leden in 2022? Welke voordelen biedt het hergebruik van softwarecomponenten? Ontdek alles over onze nieuwe projecten, diensten en financiële cijfers in het Activiteitenverslag 2022. Het rapport verstrekt ook een overzicht van de bestuursorganen, de onderzoeksdomeinen van Smals Research en de strategische prioriteiten van Smals.

Lees hier het volledige verslag online of vraag een papieren exemplaar.

Smals krijgt voor de vijftiende keer op rij een certificatie als Top Employer. De erkenning gebeurt jaarlijks op basis van een uitgebreide benchmark over werkvoorwaarden en HR-beleid. Wereldwijd zijn er iets meer dan 2000 Top Employers erkend in 121 landen, waarvan 87 in België.

Het WITA-project (Working In The Arts), dat op verzoek van de FOD Sociale Zekerheid werd ontwikkeld, moet het platform Artist@work vervangen en tegelijk een verhoogde digitalisering bieden. Het bestaat uit een toepassing die professionele kunstwerkers in staat stelt om een attest aan te vragen dat in een later stadium eventueel rechten verleent op sociale uitkeringen. Dit project kadert in de nieuwe wetgeving die de socio-economische situatie van personen die tewerkgesteld zijn in de kunst- en cultuursector - inclusief artistiek technische en ondersteunende profielen - verbeteren.

Elke dag gebruiken we API's, of Application Programming Interfaces, wanneer we het internet gebruiken. Ze maken software niet alleen gemakkelijker en eenvoudiger te gebruiken, maar bieden ook modulariteit en flexibiliteit, en ze helpen de kosten te verlagen. Maar wat is een ‘API-economie’? Hoe kan het een opportuniteit zijn en welke ontwikkelingen kunnen we nog verwachten? Dit waren enkele vragen die door verschillende deskundigen werden behandeld tijdens het ReUse webinar op 25 oktober. Vertegenwoordigers van de RSZ, de federale pensioendienst en Smals presenteerden de mogelijkheden en uitdagingen van een API-economie in de publieke sector.

Het kan verleidelijk zijn om 'echte' gegevens te gebruiken, maar volgens de GDPR is dat geen goed idee als het gaat om persoonsgegevens. Helaas kan het testen of debuggen van software moeilijker zijn zonder volledige toegang tot alle onderliggende gegevens. Een synthetische dataset kan een goede oplossing zijn: het genereren van fictieve vervangende gegevens, die de structuur en verdeling van de oorspronkelijke gegevens nabootsen.

Het webinar "PostGIS: geografische gegevens beheren in PostgreSQL", dat op 27 september georganiseerd werd door het onderzoeksteam van Smals, trok veel belangstelling aan. De sessie werd bijgewoond door 145 personen, waaronder 95 externe deelnemers uit 24 verschillende instellingen.

Welke ICT-projecten realiseerden Smals en haar leden in 2021? Welke voordelen biedt het hergebruik van softwarecomponenten? Ontdek alles over onze nieuwe projecten, diensten en financiële cijfers in het Activiteitenverslag 2021. Het rapport verstrekt ook een overzicht van de bestuursorganen, de onderzoeksdomeinen van Smals Research en de strategische prioriteiten van Smals. Lees hier het verslag online of vraag een papieren exemplaar.

De Covid-19 crisis heeft eens te meer het belang getoond van correcte en betrouwbare overheidsinformatie die de burger op een gebruiksvriendelijke manier kan terugvinden. GovApp is een gratis mobiele app waarmee men officiële berichten van de overheid kan ontvangen. De app vervangt de huidige meldingen via SMS die kort en weinig gebruiksvriendelijk zijn.

Is het mogelijk om vanuit om het even welk punt in België binnen een half uur een kraamkliniek of een spoeddienst te bereiken, zelfs tijdens de spits? Welke gevolgen zal de sluiting van een dienst hebben voor de dienstverlening aan de bevolking? Kunnen wij helpen een adres correct in te voeren? Heeft een sociaal-economische indicator een geografische component? Dit zijn enkele vragen die Vandy Berten, data scientist en onderzoeker in het Smals Research team, heeft aangekaart tijdens een webinar op 5 mei. Hij heeft de belangrijkste concepten van spatial analytics (of GIS analytics) en de mogelijkheden ervan uitgelegd. Het event heeft 243 mensen samengebracht, waaronder 171 externe deelnemers uit meer dan 70 instellingen.

Smals kan zich in 2022 opnieuw een van de 84 Top Employers in België noemen die uitstekende werkomstandigheden bieden. Het Top Employers Institute oordeelde dat het HR-beleid de gehanteerde standaarden op alle onderzochte criteria overtreft. Het Top Employers Institute is een onafhankelijke organisatie die de arbeidsvoorwaarden van toonaangevende werkgevers wereldwijd analyseert.

We worden dagelijks overspoeld met verdachte berichten. Ondanks een verhoogde waakzaamheid blijft phishing echter veel slachtoffers eisen. In 2020 zag de federale politie het aantal slachtoffers met 204% toenemen ten opzichte van 2019, met een totaal van 7.502 meldingen. Cybercriminelen hebben 67.000 frauduleuze transacties uitgevoerd, voor een totaal nettobedrag van 34 miljoen euro (Bron: Febelfin). Fraudeurs gebruiken steeds subtielere technieken om hun doel te bereiken en het gebeurt soms dat zelfs ervaren gebruikers in de val lopen. Bovendien heeft 12% van de Belgen nog nooit van phishing gehoord. Onder jongeren loopt dit percentage zelfs op tot 30% (Bron: Febelfin).