Aanbestedingen in gunningsprocedure

Deadline offertes: 15/05/2023
Het voorwerp van de opdracht betreft de samenwerking met uitzendbureaus die diensten van uitzendarbeid aanleveren.
Deadline offertes: 15/05/2023
Deze overheidsopdracht is een leveringscontract voor de uitgifte en het maandelijks opladen van elektronische maaltijdcheques toegekend door Smals aan haar personeel, alsook de uitgifte en het opladen van ecocheques. De vereniging Egov Select VZW zal eveneens bevoegd zijn om een opdracht te sluiten op basis van dit bijzondere bestek.
Deadline offertes: 21/12/2022
De huidige opdracht betreft de levering van schoonmaakdiensten van gebouwen,ruiten, werkstations en uitbating van de cafetaria.
Deadline offertes: 05/12/2022
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van Fortinet en F5 producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
Deadline offertes: 29/09/2022
Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.001/2020. In die zin wordt continuïteit verwacht voor de bestaande behoeften, zowel op het vlak van de prijzen als ophet vlak van de oplossing zelf.
Deadline offertes: 31/08/2022
Deze opdracht is verdeeld in drie percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct
betreft, namelijk ‘File Storage’, ‘Object Storage’ en Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI). De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid, performantie en functionaliteiten centraal staan.
Deadline offertes: 31/08/2022
De huidige opdracht beoogt de aankoop van support diensten om de open source CAMUNDA business process oplossing te beheren. De diensten voor onderhoud, voor technische expertise en opleidingen zullen eveneens deel uitmaken van de opdracht.
Deadline offertes: 13/06/2022
De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein onder andere :
- Corporate- en marketingcommunicatie (raadgeving op vlak van strategie en creativiteit, grafische vormgeving,
multimedia-animatie, radioproductie, tv, …).
- Field- en eventmarketing
- Public Relations – Persrelaties