Aanbestedingen in gunningsprocedure

Deadline offertes: 05/12/2022
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van Fortinet en F5 producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
Deadline offertes: 30/11/2022
Deze opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst om individuele of collectieve Javaopleidingen te genieten.
Deadline offertes: 17/11/2022
Het doel van onderhavige opdracht voor diensten is een raamovereenkomst te sluiten met het oog op:
- de vernieuwing van de bestaande “Red Hat”-abonnementen,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen op basis van een niet-volumegebonden aanbod van het type ‘Unlimited Subscription Agreement’;
- Een abonnement op op ondersteuningsdiensten voor de nieuwe producten;
- specifieke “Red Hat”-opleidingen te volgen;
- diensten inzake technische expertise te genieten.
Deadline offertes: 29/09/2022
Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.001/2020. In die zin wordt continuïteit verwacht voor de bestaande behoeften, zowel op het vlak van de prijzen als ophet vlak van de oplossing zelf.
Deadline offertes: 15/09/2022
Dit bestek heeft betrekking op ICT-opleidingen in open klassen (opleidingen waarbij deelnemers worden gemengd met cursisten van andere organisaties). De opleidingen worden gegeven bij de opdrachtnemer of op een door hem gekozen locatie of vanop afstand.
Ook coaching- en opleidingsdiensten op maat maken deel uit van de opdracht.
De trajecten zijn gericht op de omscholing van personen met een niet-ICT-achtergrond en beogen het verkrijgen van juniors met een ICT-achtergrond. De opleidingsprogramma's worden uitgewerkt en uitgevoerd voor verschillende functies en deelnemers kunnen tijdens de duur van de cursus worden gecoacht.
De opdracht is in twee percelen opgedeeld:
-    Perceel 1: Opleiding tot functioneel analist,
-    Perceel 2: Opleiding tot Java-ontwikkelaar Voor elk perceel kan afzonderlijk worden ingeschreven.
Deadline offertes: 31/08/2022
Deze opdracht is verdeeld in drie percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct
betreft, namelijk ‘File Storage’, ‘Object Storage’ en Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI). De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid, performantie en functionaliteiten centraal staan.
Deadline offertes: 31/08/2022
De huidige opdracht beoogt de aankoop van support diensten om de open source CAMUNDA business process oplossing te beheren. De diensten voor onderhoud, voor technische expertise en opleidingen zullen eveneens deel uitmaken van de opdracht.
Deadline offertes: 13/06/2022
De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein onder andere :
- Corporate- en marketingcommunicatie (raadgeving op vlak van strategie en creativiteit, grafische vormgeving,
multimedia-animatie, radioproductie, tv, …).
- Field- en eventmarketing
- Public Relations – Persrelaties
Deadline offertes: 04/05/2022
Het voorwerp van de raamovereenkomst beoogt IT expertisediensten en met name
ontwikkelingsdiensten (voornamelijk in J2EE en .NET) in het kader van de gezondsheidszorg.
De diensten kunnen de vorm aannemen van de oplevering van "sleutel op de deur" projecten met gedefiniëerde op te leveren
resultaten of van consultancy-diensten in de vorm van ondersteuning van projecten die door de opdrachtgever worden
uitgevoerd.
Deadline offertes: 28/04/2022
De opdracht heeft betrekking op selectie en IT-diensten.
De opdracht is meer in het bijzonder gericht op technische expertise voor de volgende missies:
Deadline offertes: 13/04/2022
Smals lanceert deze aanbesteding op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Deze opdracht van leveringen beoogt het sluiten van een raamovereenkomst voor het verkrijgen van toegang tot
gegevensdatabank(en) van ondernemingen. De aangeboden oplossing moet in het bijzonder de volgende activiteiten toelaten:
- Toegang tot ondernemingsgegevens;
- Analysefunctionaliteiten (zoekfunctie, indicatoren, verbanden,…);
- Het exporteren van deze gegevens;
- De integratie van deze gegevens binnen bestaande systemen.
Deadline offertes: 08/11/2021
Onderhavige opdracht beoogt de verwerving van een digitale mailroom ten einde de verwerking van de inkomende correspondentie door een automatiseringsplatform voor de post op te zetten in het kader van de modernisering van het documentbeheer.
Deadline offertes: 30/03/2021
Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor: de vernieuwing van de bestaande onderhoudsdiensten voor de geïnstalleerde basis, de aankoop van extra VMware-producten in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en van haar diensten, de eventuele aankoop van VMware-subscripties op basis van een “ Enterprise License Agreement” (ELA). de aankoop van onderhoudsdiensten voor de nieuwe aangekochte producten, specifieke VMware training, technische expertisediensten.