Aanbestedingen in gunningsprocedure

Deadline offertes: 27/09/2023
Het huidig bestek beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van digitale certificaten die worden gebruikt als digitale zegels en digitale handtekeningen, evenals de aankoop van een interface voor het beheer van gebruikers en certificaten. Deze certificaten zullen worden opgeslagen op een HSM en worden gebruikt op digitale documenten (voornamelijk PDF-bestanden).
Deadline offertes: 07/09/2023
De opdracht beoogt de aankoop van een oplossing waarmee op servers, IT-infrastructuren en webtoepassingen kwetsbaarheidsscans kunnen worden uitgevoerd om een volledige lijst op te stellen.
Het doel is op basis van de kwetsbaarheidsscans gedetailleerde rapporten op te stellen, die kunnen worden gebruikt om de betrokken servers, IT-infrastructuren en webtoepassingen te patchen en zo de veiligheid van het netwerk te verhogen.
Deadline offertes: 05/09/2023
  Deze opdracht beoogt, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek, de aankoop van Microsoft producten, licenties of abonnementen (voorbeeld: EA en Select Plus, enz.), alsook daarmee verband houdende ondersteunings- en onderhoudsdiensten.
Deadline offertes: 22/06/2023
Elektronische dateringdienst Het doel van de opdracht is een raamovereenkomst te sluiten voor een elektronische dateringdienst
overeenkomstig de RFC 3161-norm.
Deadline offertes: 15/06/2023
Diensten voor het testen van informaticatoepassingen Deze opdracht beoogt de verlening van diensten voor het testen van informaticatoepassingen.
Deadline offertes: 22/05/2023
Het doel van deze opdracht voor aanneming van diensten is de capaciteit van de interne diensten op verzoek uit te breiden wanneer deze overbelast zijn, met betrekking tot (maar niet beperkt tot) de behandeling van klachten, oproepen en e-mails in verband met Egov-projecten, in de vorm van een contactcenter dat verschillende diensten aanbiedt.
Deadline offertes: 17/05/2023
Deze opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor het gebruik van diensten voor technische expertise gespecialiseerd in de support van Microsoft-softwareproducten, in lokale omgeving en cloudomgeving, in de volgende domeinen:
Deadline offertes: 15/05/2023
Het voorwerp van de opdracht betreft de samenwerking met uitzendbureaus die diensten van uitzendarbeid aanleveren.
Deadline offertes: 15/05/2023
Deze overheidsopdracht is een leveringscontract voor de uitgifte en het maandelijks opladen van elektronische maaltijdcheques toegekend door Smals aan haar personeel, alsook de uitgifte en het opladen van ecocheques. De vereniging Egov Select VZW zal eveneens bevoegd zijn om een opdracht te sluiten op basis van dit bijzondere bestek.
Deadline offertes: 21/12/2022
De huidige opdracht betreft de levering van schoonmaakdiensten van gebouwen,ruiten, werkstations en uitbating van de cafetaria.
Deadline offertes: 05/12/2022
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van Fortinet en F5 producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
Deadline offertes: 29/09/2022
Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.001/2020. In die zin wordt continuïteit verwacht voor de bestaande behoeften, zowel op het vlak van de prijzen als ophet vlak van de oplossing zelf.
Deadline offertes: 31/08/2022
Deze opdracht is verdeeld in drie percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct
betreft, namelijk ‘File Storage’, ‘Object Storage’ en Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI). De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid, performantie en functionaliteiten centraal staan.
Deadline offertes: 13/06/2022
De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein onder andere :
- Corporate- en marketingcommunicatie (raadgeving op vlak van strategie en creativiteit, grafische vormgeving,
multimedia-animatie, radioproductie, tv, …).
- Field- en eventmarketing
- Public Relations – Persrelaties