Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Toegankelijkheidsverklaring

Smals streeft ernaar om de informatie op haar website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2008 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2008 op de website van het Belgisch Staatsblad.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de Smals-website.

Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit voor meer informatie.

BOSA heeft ook vereenvoudigde audit van deze website uitgevoerd en heeft besloten dat deze website gedeeltelijk voldoet op het vlak van toegankelijkheid.

Raadpleeg het rapport van BOSA voor meer informatie.

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde pagina’s van de website bevatten niet-toegankelijke inhoud:

 • Sommige pagina’s hebben geen linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft.
 • Sommige pagina's bevatten afbeeldingen (img-elementen) zonder alt-attribuut.
 • Sommige pagina's bevatten sectiekoppen zonder h1-h6-identificatie.
 • Op sommige pagina’s is de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen.
 • Sommige pagina’s hebben geen taalattribuut in het html-element.
 • Sommige pagina's bevatten dubbele ID-waarden.

Sommige pagina's van de website bevatten bestanden (pdf, documenten, video's, enz.) waarvan de toegankelijkheid niet kan worden gegarandeerd in geval van een vereenvoudigde audit.

Voorgestelde alternatieven

Er is op het ogenblik geen alternatief voor de niet-toegankelijke inhoud. Hebt u vragen of problemen met het raadplegen van een welbepaald onderdeel van de inhoud? Neem contact met ons op.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

 • De resultaten van de Bosa Accessibility Tool
 • Een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
 • Manuele testen
 • Het auditrapport
 • testen met het schermleesprogramma Jaws (Job Access With Speech)

De audit gebeurde op 07/01/2024.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit over de toegankelijkheid van deze website.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 16/06/2023.

De laatste herziening van de verklaring dateert van 15/07/2024.

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via webagency@smals.be.

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via contact@federaalombudsman.be.