Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 30/11/2022
Deze opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst om individuele of collectieve Javaopleidingen te genieten.
Deadline offertes: 17/11/2022
Het doel van onderhavige opdracht voor diensten is een raamovereenkomst te sluiten met het oog op:
- de vernieuwing van de bestaande “Red Hat”-abonnementen,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen op basis van een niet-volumegebonden aanbod van het type ‘Unlimited Subscription Agreement’;
- Een abonnement op op ondersteuningsdiensten voor de nieuwe producten;
- specifieke “Red Hat”-opleidingen te volgen;
- diensten inzake technische expertise te genieten.
Deadline offertes: 16/11/2022
Onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aanschaf, in overeenstemming met de specificaties en voorwaarden van dit bestek, van Cisco-netwerkhardware en netwerkbeveiligingsapparatuur, bijbehorende onderhouds- en ondersteuningsdiensten (inclusief BCS en Day2 Tools), alsmede volledig dekkende onderhoudsdiensten voor bestaande apparatuur, technische expertise die nodig is voor de installatie van de aangeschafte apparatuur, en de upgrade. De raamovereenkomst breidt zich eveneens uit tot de supportdiensten van het bestaande materiaal gedurende de volledige migratiefase.
Deadline offertes: 07/11/2022
De opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor diensten inzake statische en mobiele bewaking van de gebouwen, installaties, goederen en personen.
Deadline offertes: 15/09/2022
Dit bestek heeft betrekking op ICT-opleidingen in open klassen (opleidingen waarbij deelnemers worden gemengd met cursisten van andere organisaties). De opleidingen worden gegeven bij de opdrachtnemer of op een door hem gekozen locatie of vanop afstand. Ook coaching- en opleidingsdiensten op maat maken deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 31/08/2022
De huidige opdracht beoogt de aankoop van support diensten om de open source CAMUNDA business process oplossing te beheren. De diensten voor onderhoud, voor technische expertise en opleidingen zullen eveneens deel uitmaken van de opdracht.
Deadline offertes: 04/05/2022
Het voorwerp van de raamovereenkomst beoogt IT expertisediensten en met name
ontwikkelingsdiensten (voornamelijk in J2EE en .NET) in het kader van de gezondsheidszorg.
De diensten kunnen de vorm aannemen van de oplevering van "sleutel op de deur" projecten met gedefiniëerde op te leveren
resultaten of van consultancy-diensten in de vorm van ondersteuning van projecten die door de opdrachtgever worden
uitgevoerd.
Deadline offertes: 28/04/2022
De opdracht heeft betrekking op selectie en IT-diensten.

VPN

Deadline offertes: 26/04/2022
Onderhouds- en ondersteuningsdiensten, levering van licenties en/of hardware voor de bestaande VPN-oplossing (Pulse Secure) en de andere bijhorende diensten. Deze opdracht beoogt het aanduiden van een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/ service provider om licenties van deze opdrachtnemer te kopen, de continuïteit van de oplossing te verzekeren en beroep te doen op deze opdrachtnemer voor de bijhorende diensten zoals technisch expertisediensten en opleidingen.
Deadline offertes: 13/04/2022
Smals lanceert deze aanbesteding op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Deze opdracht van leveringen beoogt het sluiten van een raamovereenkomst voor het verkrijgen van toegang tot
gegevensdatabank(en) van ondernemingen. De aangeboden oplossing moet in het bijzonder de volgende activiteiten toelaten:
- Toegang tot ondernemingsgegevens;
- Analysefunctionaliteiten (zoekfunctie, indicatoren, verbanden,…);
- Het exporteren van deze gegevens;
- De integratie van deze gegevens binnen bestaande systemen.
Deadline offertes: 12/04/2022
Deze opdracht is gericht op de levering van databekabelingscomponenten ter exploitatie van voornamelijk datacentra maar ook van kantoorruimten, alsook de levering van apparatuur zoals PDU's, statische omvormers of verbruiksmaterialen (patchkabel, glasvezelconnectoren, …); attributen (kabelgoten, racks, ...).
Deadline offertes: 22/03/2022
De onderhavige opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van IntelliJ-producten.
De onderhoud en-supportdiensten, de technische expertise en training maken ook deel uit de opdracht.
Deadline offertes: 17/02/2022
Tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies (Algosec) Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van Algosec-appliances en -licenties. De support- en de aanverwante onderhoudsdiensten, de technische expertise- en vormingsdiensten maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 09/02/2022
De dienstenovereenkomst beoogt de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op het volgen van taalopleidingen : Frans, Nederlands, Engels en Duits (individueel of in groep).
Deadline offertes: 08/11/2021
Onderhavige opdracht beoogt de verwerving van een digitale mailroom ten einde de verwerking van de inkomende correspondentie door een automatiseringsplatform voor de post op te zetten in het kader van de modernisering van het documentbeheer.