Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes:
Onderhavige opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving (= IDE).
De diensten voor onderhoud en support, technische expertise en opleidingsexpertise maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes:
Deze opdracht omvat de aankoop en verlenging van NINTEX-licenties, een workflow- en formulierenbeheeroplossing die is geïntegreerd met SharePoint. De opdracht omvat ook onderhouds- en ondersteuningsdiensten, technische expertise en opleiding.
Deadline offertes:
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van Fortinet en F5 producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
Deadline offertes:
Onderhavige opdracht beoogt een raamovereenkomst met een duur van 4 jaar voor de levering van backup software Commvault, onderhoud en ondersteuning, technische expertisediensten en opleidingen.
Deadline offertes:
De huidige opdracht voor aanneming van diensten beoogt de sluiting van een raamovereenkomst voor een cloudgebaseerde callcenteroplossing voor het traceren van contacten. De installatie, de onderhouds- en ondersteuningsdiensten, de technische expertisediensten, de opleidings- en coachingsdiensten maken deel uit van deze opdracht. Smals gaat over tot de vernieuwing van de door de regering ingevoerde oplossing voor de opvolging van de epidemie waarvoor zij de callcenterinfrastructuur ter beschikking moet stellen om de burgers snel te kunnen contacteren en de verspreiding van de epidemie te voorkomen. Het callcenter zal communicatie in beide richtingen mogelijk maken.
Deadline offertes:
De levering van tank- en laadkaarten, verdeeld over drie percelen zoals hieronder toegelicht.
Deadline offertes:
Het doel van onderhavige opdracht voor aanneming van diensten is Smals in staat te stellen haar eigen personeel en het personeel van haar leden cursussen aan te bieden, voornamelijk op het gebied van IT, toegankelijk via het web en via mobiele toepassingen. De cursusofferte omvat de volledige catalogus van de leverancier.
Deadline offertes:
Dit bestek beoogt de aankoop van Linkurious-producten. Deze tool wordt momenteel gebruikt voor het "Carto SocSec"-project (Cartografie van de SocSec-toepassingen). In de nabije toekomst zou Linkurious geïntegreerd kunnen worden in andere projecten, om de cartografie uit te breiden naar andere tenants of in de werkomgeving van een andere instelling. Referentie Smals-BB-001.007/2023 Procedure Openbare procedure met Europese bekendmaking Status Opdracht gegund. De documenten in verband met de opdracht  Aankondiging van de opdracht Linkurious_BDA.pdf  Linkurious_EU.pdf     Aankondiging van een gegunde opdracht Linkurious_BDA.pdf  Linkurious_EU.pdf  
Deadline offertes:
In overeenstemming met artikel 3 van de statuten van Smals, namelijk het ondersteunen van haar leden op het gebied van informatiebeheer en aanverwante zaken ten behoeve van een geïntegreerde IT-dienstverlening, wordt de onderhavige opdracht gelanceerd op vraag van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Deadline offertes:
Het huidig bestek beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor de aankoop van digitale certificaten die worden gebruikt als digitale zegels en digitale handtekeningen, evenals de aankoop van een interface voor het beheer van gebruikers en certificaten. Deze certificaten zullen worden opgeslagen op een HSM en worden gebruikt op digitale documenten (voornamelijk PDF-bestanden).
Deadline offertes:
Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct betreft, namelijk ‘File Storage’ en ‘Object Storage’. De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties,…, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid,performantie en functionaliteiten centraal staan. In die zin wenst Smals met deze opdracht te evolueren van puur technische en capaciteit gebaseerde keuzes naar een meer resultaten-gedreven oplossing, waarbij tevens de bedoeling is een nog beter zicht te krijgen op de gehele toestand van de storageomgeving. Dit omhelst een betere proactieve monitoring en alerting teneinde productie impacterende incidenten te vermijden.
Deadline offertes:
Deze opdracht heeft tot doel een geïntegreerde oplossing aan te schaffen op het gebied van tools ter ondersteuning van de ontwikkelingsactiviteiten van het merk "Atlassian".
Deadline offertes:
De opdracht beoogt de aankoop van een oplossing waarmee op servers, IT-infrastructuren en webtoepassingen kwetsbaarheidsscans kunnen worden uitgevoerd om een volledige lijst op te stellen.
Het doel is op basis van de kwetsbaarheidsscans gedetailleerde rapporten op te stellen, die kunnen worden gebruikt om de betrokken servers, IT-infrastructuren en webtoepassingen te patchen en zo de veiligheid van het netwerk te verhogen.
Deadline offertes:
Deze opdracht beoogt, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek, de aankoop van Microsoft producten, licenties of abonnementen (voorbeeld: EA en Select Plus, enz.), alsook daarmee verband houdende 
ondersteunings- en onderhoudsdiensten.
Deadline offertes:
Het doel van de opdracht is een raamovereenkomst te sluiten voor een elektronische dateringdienst 
overeenkomstig de RFC 3161-norm.