Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 05/12/2023
De levering van tank- en laadkaarten, verdeeld over drie percelen zoals hieronder toegelicht.
Deadline offertes: 14/09/2023
Deze opdracht heeft tot doel een geïntegreerde oplossing aan te schaffen op het gebied van tools ter ondersteuning van de ontwikkelingsactiviteiten van het merk "Atlassian".
Deadline offertes: 05/09/2023
  Deze opdracht beoogt, volgens de specificaties en voorwaarden van dit bijzonder bestek, de aankoop van Microsoft producten, licenties of abonnementen (voorbeeld: EA en Select Plus, enz.), alsook daarmee verband houdende ondersteunings- en onderhoudsdiensten.
Deadline offertes: 22/06/2023
Elektronische dateringdienst Het doel van de opdracht is een raamovereenkomst te sluiten voor een elektronische dateringdienst
overeenkomstig de RFC 3161-norm.
Deadline offertes: 15/06/2023
Diensten voor het testen van informaticatoepassingen Deze opdracht beoogt de verlening van diensten voor het testen van informaticatoepassingen.
Deadline offertes: 22/05/2023
Het doel van deze opdracht voor aanneming van diensten is de capaciteit van de interne diensten op verzoek uit te breiden wanneer deze overbelast zijn, met betrekking tot (maar niet beperkt tot) de behandeling van klachten, oproepen en e-mails in verband met Egov-projecten, in de vorm van een contactcenter dat verschillende diensten aanbiedt.
Deadline offertes: 17/05/2023
Deze opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor het gebruik van diensten voor technische expertise gespecialiseerd in de support van Microsoft-softwareproducten, in lokale omgeving en cloudomgeving, in de volgende domeinen:
Deadline offertes: 15/05/2023
Het voorwerp van de opdracht betreft de samenwerking met uitzendbureaus die diensten van uitzendarbeid aanleveren.
Deadline offertes: 15/05/2023
Deze overheidsopdracht is een leveringscontract voor de uitgifte en het maandelijks opladen van elektronische maaltijdcheques toegekend door Smals aan haar personeel, alsook de uitgifte en het opladen van ecocheques. De vereniging Egov Select VZW zal eveneens bevoegd zijn om een opdracht te sluiten op basis van dit bijzondere bestek.
Deadline offertes: 21/12/2022
De huidige opdracht betreft de levering van schoonmaakdiensten van gebouwen,ruiten, werkstations en uitbating van de cafetaria.
Deadline offertes: 30/11/2022
Deze opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst om individuele of collectieve Javaopleidingen te genieten.
Deadline offertes: 17/11/2022
Het doel van onderhavige opdracht voor diensten is een raamovereenkomst te sluiten met het oog op:
- de vernieuwing van de bestaande “Red Hat”-abonnementen,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen op basis van een niet-volumegebonden aanbod van het type ‘Unlimited Subscription Agreement’;
- Een abonnement op op ondersteuningsdiensten voor de nieuwe producten;
- specifieke “Red Hat”-opleidingen te volgen;
- diensten inzake technische expertise te genieten.
Deadline offertes: 16/11/2022
Onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aanschaf, in overeenstemming met de specificaties en voorwaarden van dit bestek, van Cisco-netwerkhardware en netwerkbeveiligingsapparatuur, bijbehorende onderhouds- en ondersteuningsdiensten (inclusief BCS en Day2 Tools), alsmede volledig dekkende onderhoudsdiensten voor bestaande apparatuur, technische expertise die nodig is voor de installatie van de aangeschafte apparatuur, en de upgrade. De raamovereenkomst breidt zich eveneens uit tot de supportdiensten van het bestaande materiaal gedurende de volledige migratiefase.
Deadline offertes: 07/11/2022
De opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor diensten inzake statische en mobiele bewaking van de gebouwen, installaties, goederen en personen.
Deadline offertes: 15/09/2022
Dit bestek heeft betrekking op ICT-opleidingen in open klassen (opleidingen waarbij deelnemers worden gemengd met cursisten van andere organisaties). De opleidingen worden gegeven bij de opdrachtnemer of op een door hem gekozen locatie of vanop afstand. Ook coaching- en opleidingsdiensten op maat maken deel uit van de opdracht.