Gegunde aanbestedingen

Deadline offertes: 07/11/2022
De opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor diensten inzake statische en mobiele bewaking van de gebouwen, installaties, goederen en personen.

VPN

Deadline offertes: 26/04/2022
Onderhouds- en ondersteuningsdiensten, levering van licenties en/of hardware voor de bestaande VPN-oplossing (Pulse Secure) en de andere bijhorende diensten. Deze opdracht beoogt het aanduiden van een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/ service provider om licenties van deze opdrachtnemer te kopen, de continuïteit van de oplossing te verzekeren en beroep te doen op deze opdrachtnemer voor de bijhorende diensten zoals technisch expertisediensten en opleidingen.
Deadline offertes: 12/04/2022
Deze opdracht is gericht op de levering van databekabelingscomponenten ter exploitatie van voornamelijk datacentra maar ook van kantoorruimten, alsook de levering van apparatuur zoals PDU's, statische omvormers of verbruiksmaterialen (patchkabel, glasvezelconnectoren, …); attributen (kabelgoten, racks, ...).
Deadline offertes: 22/03/2022
De onderhavige opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van IntelliJ-producten.
De onderhoud en-supportdiensten, de technische expertise en training maken ook deel uit de opdracht.
Deadline offertes: 17/02/2022
Tool voor de analyse en het beheer van de firewall security policies (Algosec) Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de levering van Algosec-appliances en -licenties. De support- en de aanverwante onderhoudsdiensten, de technische expertise- en vormingsdiensten maken eveneens deel uit van de opdracht.
Deadline offertes: 09/02/2022
De dienstenovereenkomst beoogt de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op het volgen van taalopleidingen : Frans, Nederlands, Engels en Duits (individueel of in groep).
Deadline offertes: 21/09/2021
De huidige opdracht beoogt de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op het aankopen van servers in rackformaat (“rackmountable servers”) van de types 1U en 2U en een onderhouds- en ondersteuningsperiode van minstens 3 jaar op deze servers. 
Deadline offertes: 10/06/2021
Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarvan het eerste het merk Hitachi omvat en het tweede het merk Netapp.
Smals wenst met deze aanbesteding een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor beide percelen of telkens één opdrachtnemer voor elk van de twee percelen.
Deadline offertes: 24/03/2021
Het huidige platform is een cloudoplossing, gehost door ServiceNOW zelf, en wordt gebruikt door verschillende instellingen. De licenties en de diensten worden geleverd door een implementer/reseller.
De raamovereenkomst in voege omvat een reeks ITSM-standaardpakketten en IT Operations-beheermodules, waarvan sommige al zijn geïmplementeerd, andere geïmplementeerd worden of in de toekomst geïmplementeerd kunnen worden.
Deadline offertes: 20/01/2021
In het kader van de Covid-19-crisis beoogt de opdracht de terbeschikkingstelling van een reserveringsplatform dat de inwoners van België in staat stelt om met de vaccinatiecode een slot te reserveren in een vaccinatiecentrum.
Deadline offertes: 10/12/2020
Deze opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst met een dienstverlener die IT-diensten voor technische expertise (ICT) zal leveren ter ondersteuning van de projecten en teams van de aanbestedende dienst.
Deadline offertes: 03/12/2020
Deze opdracht voor aanneming van leveringen beoogt de aankoop van een integrated development environment (IDE).
Deadline offertes: 19/11/2020
Tool voor de kostenraming De opdracht beoogt de levering van een tool voor kostenraming “Estimancy” en de bijhorende diensten,
Deadline offertes: 10/11/2020
De huidige opdracht beoogt het aanbesteden van de beveiliging van een deel van de operationele activiteiten van Smals, wat deel uitmaakt van het programma Smals Information Security Management System (ISMS).
Deadline offertes: 05/11/2020
Het huidige lastenboek beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van digitale certificaten.