Nieuwe aanbestedingen

Deadline offertes: 29/09/2022
Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.001/2020. In die zin wordt continuïteit verwacht voor de bestaande behoeften, zowel op het vlak van de prijzen als ophet vlak van de oplossing zelf.
Deadline offertes: 15/09/2022
Dit bestek heeft betrekking op ICT-opleidingen in open klassen (opleidingen waarbij deelnemers worden gemengd met cursisten van andere organisaties). De opleidingen worden gegeven bij de opdrachtnemer of op een door hem gekozen locatie of vanop afstand.
Ook coaching- en opleidingsdiensten op maat maken deel uit van de opdracht.
De trajecten zijn gericht op de omscholing van personen met een niet-ICT-achtergrond en beogen het verkrijgen van juniors met een ICT-achtergrond. De opleidingsprogramma's worden uitgewerkt en uitgevoerd voor verschillende functies en deelnemers kunnen tijdens de duur van de cursus worden gecoacht.
De opdracht is in twee percelen opgedeeld:
-    Perceel 1: Opleiding tot functioneel analist,
-    Perceel 2: Opleiding tot Java-ontwikkelaar Voor elk perceel kan afzonderlijk worden ingeschreven.
Deadline offertes: 31/08/2022
Deze opdracht is verdeeld in drie percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct
betreft, namelijk ‘File Storage’, ‘Object Storage’ en Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI). De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid,performantie en functionaliteiten centraal staan.
Deadline offertes: 31/08/2022
De huidige opdracht beoogt de aankoop van support diensten om de open source CAMUNDA business process oplossing te beheeren. De diensten voor onderhoud, voor technische expertise en opleidingen zullen eveneens deel uitmaken van de opdracht.