Nieuwe aanbestedingen

Deadline offertes: 22/05/2023
Het doel van deze opdracht voor aanneming van diensten is de capaciteit van de interne diensten op verzoek uit te breiden wanneer deze overbelast zijn, met betrekking tot (maar niet beperkt tot) de behandeling van klachten, oproepen en e-mails in verband met Egov-projecten, in de vorm van een contactcenter dat verschillende diensten aanbiedt.
Deadline offertes: 13/03/2023
Deze opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst voor het gebruik van diensten voor technische expertise gespecialiseerd in de support van Microsoft-softwareproducten, in lokale omgeving en cloudomgeving, in de volgende domeinen:
Deadline offertes: 19/01/2023
Deze opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor de levering van NEXTHINK licenties, de bijhorende onderhoud en support en technische expertise en opleidingen.
Deadline offertes: 21/12/2022
De huidige opdracht betreft de levering van schoonmaakdiensten van gebouwen,ruiten, werkstations en uitbating van de cafetaria.
Deadline offertes: 16/11/2022
Onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aanschaf, in overeenstemming met de specificaties en voorwaarden van dit bestek, van Cisco-netwerkhardware en netwerkbeveiligingsapparatuur, bijbehorende onderhouds- en ondersteuningsdiensten (inclusief BCS en Day2 Tools), alsmede volledig dekkende onderhoudsdiensten voor bestaande apparatuur, technische expertise die nodig is voor de installatie van de aangeschafte apparatuur, en de upgrade. De raamovereenkomst breidt zich eveneens uit tot de supportdiensten van het bestaande materiaal gedurende de volledige migratiefase.