Nieuwe aanbestedingen

Deadline offertes: 12/12/2023
De huidige opdracht voor aanneming van diensten beoogt de sluiting van een raamovereenkomst voor een cloudgebaseerde callcenteroplossing voor het traceren van contacten. De installatie, de onderhouds- en ondersteuningsdiensten, de technische expertisediensten, de opleidings- en coachingsdiensten maken deel uit van deze opdracht. Smals gaat over tot de vernieuwing van de door de regering ingevoerde oplossing voor de opvolging van de epidemie waarvoor zij de callcenterinfrastructuur ter beschikking moet stellen om de burgers snel te kunnen contacteren en de verspreiding van de epidemie te voorkomen. Het callcenter zal communicatie in beide richtingen mogelijk maken. Referentie  Smals-BB-001.027/2022 Procedure  Openbare procedure met Europese bekendmaking  Status  De aankondiging van de opdracht werd op 28/09/2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 26/09/2023) en op 26/09/2023 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 26/09/2023).
De offertes worden geopend op 12/12/2023 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht. De documenten in verband met de opdracht  Aankondiging van de opdracht. centre_appel_cloud_bda.pdf centre_appel_cloud_eu.pdf
Deadline offertes: 05/12/2023
De levering van tank- en laadkaarten, verdeeld over drie percelen zoals hieronder toegelicht.
Deadline offertes: 29/11/2023
Een raamovereenkomst voor de aankoop van ServiceNow-licenties, implementatiediensten, alsook bijbehorende onderhouds- en ondersteuningsdiensten.
Deadline offertes: 19/01/2023
Deze opdracht beoogt een kaderovereenkomst voor de levering van NEXTHINK licenties, de bijhorende onderhoud en support en technische expertise en opleidingen.