Nieuwe aanbestedingen

Deadline offertes: 21/12/2022
De huidige opdracht betreft de levering van schoonmaakdiensten van gebouwen,ruiten, werkstations en uitbating van de cafetaria.
Deadline offertes: 05/12/2022
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van Fortinet en F5 producten. Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de technische expertise.
Deadline offertes: 30/11/2022
Deze opdracht beoogt de afsluiting van een raamovereenkomst om individuele of collectieve Javaopleidingen te genieten.
Deadline offertes: 17/11/2022
Het doel van onderhavige opdracht voor diensten is een raamovereenkomst te sluiten met het oog op:
- de vernieuwing van de bestaande “Red Hat”-abonnementen,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen op basis van een niet-volumegebonden aanbod van het type ‘Unlimited Subscription Agreement’;
- Een abonnement op op ondersteuningsdiensten voor de nieuwe producten;
- specifieke “Red Hat”-opleidingen te volgen;
- diensten inzake technische expertise te genieten.
Deadline offertes: 16/11/2022
Onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aanschaf, in overeenstemming met de specificaties en voorwaarden van dit bestek, van Cisco-netwerkhardware en netwerkbeveiligingsapparatuur, bijbehorende onderhouds- en ondersteuningsdiensten (inclusief BCS en Day2 Tools), alsmede volledig dekkende onderhoudsdiensten voor bestaande apparatuur, technische expertise die nodig is voor de installatie van de aangeschafte apparatuur, en de upgrade. De raamovereenkomst breidt zich eveneens uit tot de supportdiensten van het bestaande materiaal gedurende de volledige migratiefase.