Nieuwe aanbestedingen

Deadline offertes: 08/11/2021
Onderhavige opdracht beoogt de verwerving van een digitale mailroom ten einde de verwerking van de inkomende correspondentie door een automatiseringsplatform voor de post op te zetten in het kader van de modernisering van het documentbeheer.
Deadline offertes: 03/11/2021
Het doel van deze opdracht is om een raamovereenkomst te sluiten voor de verwerving van:
-    "Blue Coat" hardware en software voor de werking van de bestaande proxy-infrastructuur en de uitbreiding ervan;
-    onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor bestaande hardware en software en voor nieuwe hardware en software die in het kader van de onderhavige overeenkomst wordt aangeschaft en betrekking heeft op Blue Coat Proxies;
-    diensten inzake technische expertise;
-    opleidingen.
Deadline offertes: 18/10/2021
Het voorwerp van de raamovereenkomst beoogt IT expertisediensten en met name
ontwikkelingsdiensten (voornamelijk in J2EE en .NET) in het kader van de gezondsheidszorg.
De diensten kunnen de vorm aannemen van de oplevering van "sleutel op de deur" projecten met gedefiniëerde op te leveren
resultaten of van consultancy-diensten in de vorm van ondersteuning van projecten die door de opdrachtgever worden
uitgevoerd.