Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Aanpassing WABRO/ Gotot IN (EESSI)

Elektronische uitwisseling van informatie sociale zekerheid tussen Europese lidstaten

Het project EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) is een Europees project met als doel het snel, veilig en efficiënt elektronisch uitwisselen van informatie tussen de Europese instellingen van sociale zekerheid. De uitwisseling tussen de Europese lidstaten, die voordien hoofdzakelijk op papier verliep, zal binnen dit project worden vervangen door een elektronische uitwisseling via de KSZ. Hierdoor zullen de gegevens in het Limosa-kadaster vollediger zijn en sneller ter beschikking staan van de sociale inspectiediensten. Het gebruik van EESSI, onder meer bij de directie Internationale Betrekkingen van de RSZ, zal leiden tot een snellere en gestandaardiseerde uitwisseling van de gegevens, het verminderen van communicatieproblemen door de meertalige Europese context en een geoptimaliseerde gegevensverzameling.

  • Instelling: RSZ

Follow us