Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Aanpassingen DmfA voor Corona-activiteiten

Tijdelijke werkloosheid omwille van coronacrisis zonder impact op berekening jaarlijkse vakantie

De coronacrisis en de maatregelen die de regering heeft moeten nemen om deze crisis te  beheersen, hebben grote gevolgen gehad voor de ondernemingen in België en met name  voor de werkgevers. Deze laatsten moesten hun activiteiten staken of sterk verminderen  om de volksgezondheid te beschermen, en al hun werknemers of een deel daarvan tijdelijk  werkloos stellen. Om de werknemers die om deze dwingende redenen tijdelijk werkloos  worden, zo min mogelijk te benadelen, besloot de regering om de dagen van tijdelijke  ‘Corona’-werkloosheid als werkdagen mee te tellen voor de berekening van de jaarlijkse  vakantierechten. Deze wijziging van deze rekenregels, specifiek voor de epidemie, moest  gebeuren in de ASR-aangiftetoepassingen, maar ook in de multifunctionele kwartaalaangifte DmfA. Specifieke uitkeringscodes werden gecreëerd om deze gevallen te beheren, zodat de  RJV vervolgens een onderscheid kon maken tussen de soorten werkloosheid. 

  • Instelling: RSZ

Follow us