ARES

Geautomatiseerde aanwervingsprocedures bij de Belgische Defensie

Elk jaar melden zich gemiddeld 12.000 mensen aan om in het leger te gaan. ARES (Army Recruitment & Enlistment Systems) is een ecosysteem van IT-toepassingen, dat alle aspecten van de administratieve afhandeling en het beheer van de rekrutering voor Defensie centraliseert. Het wordt gebruikt door het HR-departement van Defensie en andere belanghebbenden. ARES is bedoeld ter ondersteuning van de verschillende fasen van het selectie- en aanwervingsproces. Het maakt de registratie en de aanpassing mogelijk van informatie van de verschillende gebruikers en partijen die bij het proces betrokken zijn. De ARES-toepassingen worden dagelijks gebruikt door ongeveer 100 operatoren.

Thema: 
Instelling: