Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

ARES

Geautomatiseerde aanwervingsprocedures bij de Belgische Defensie

Elk jaar melden zich gemiddeld 12.000 mensen aan om in het leger te gaan. ARES (Army Recruitment & Enlistment Systems) is een ecosysteem van IT-toepassingen, dat alle aspecten van de administratieve afhandeling en het beheer van de rekrutering voor Defensie centraliseert. Het wordt gebruikt door het HR-departement van Defensie en andere belanghebbenden. ARES is bedoeld ter ondersteuning van de verschillende fasen van het selectie- en aanwervingsproces. Het maakt de registratie en de aanpassing mogelijk van informatie van de verschillende gebruikers en partijen die bij het proces betrokken zijn. De ARES-toepassingen worden dagelijks gebruikt door ongeveer 100 operatoren.