Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

ASRS

Beheer- en preventiesysteem voor luchtincidenten Belgische Defensie

Om vliegtuigongelukken te voorkomen, beschikt Defensie over een toepassing die als doel heeft om alle incidenten in verband met vliegend materieel te centraliseren en te classificeren. Vervolgens worden op basis daarvan aanbevelingen gedaan en wordt de uitvoering van deze aanbevelingen opgevolgd. Als onderdeel van het reorganisatieprogramma voor de toepassingen voor Defensie heeft Smals deze toepassing in beheer genomen. De overdracht was tegelijk het moment voor een modernisering van de toepassing, zodat de nieuwe versie midden 2020 met succes in gebruik werd genomen.