Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Autocontrole

In het belang van de patiënt voldoen medische hulpmiddelen, zoals implantaten, aan strikte normen voor kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. Het FAGG waakt hierover met gerichte inspecties, gebaseerd op een zelfcontrole door de fabrikanten, distributeurs, detailhandelaars of hospitalen. Sinds 2017 evalueert een online vragenlijst, in functie van de risicoklasse van de producten, welke goede praktijken de marktdeelnemers zelf hebben ingevoerd om de kwaliteit en de veiligheid te bewaken. De Autocontrole-toepassing verzamelt alle informatie over het niveau van risicobeheersing en de risicoklasse. Deze dient als basis voor de werkplanning van FAGG-inspectiediensten. De toepassing bevat ook het beheer van communicatiestromen met de marktdeelnemers, bijvoorbeeld over de inspectierapporten en de statusrapportering van verbeterpunten.