Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

BDAP

Analyse van gegevens in de strijd tegen sociale fraude

De RSZ heeft de implementatie van een ‘Big Data Analytics-platform’ toevertrouwd aan de firma Deloitte. Dit kan vertrouwelijke gegevens uit verschillende bronnen verzamelen en deze snel en betrouwbaar analyseren op een veilige en vertrouwelijke manier, met strikt respect voor het wettelijk kader en de bescherming van de privacy. Het gaat om grote hoeveelheden gegevens die gespecialiseerde kennis en aangepaste tools vereisen. Smals heeft bijgedragen tot de inschakeling van dit gegevensbeheerplatform in de activiteiten van de RSZ en haar data scientists voorzien van krachtige middelen om de sociale fraude te bestrijden. In een later stadium zullen ook andere gebruikers bij de RSZ en in andere overheidsinstellingen het platform kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor statistische toepassingen.

  • Instelling: RSZ

Follow us