Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Beheer en facturatie Multidisciplinair overleg

Online toepassing leidt medisch overleg en vergoedingsaanvraag in goede banen voor ouderen in thuiszorg

Ouderen die thuis wonen, doen vaak een beroep op meerdere personen en instanties voor hulp en zorg. Dat zijn zowel familieleden als professionele of niet-professionele zorg-en hulpverleners. Tijdens een multidisciplinair overleg komen al deze mensen samen om afspraken te maken en de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De vragen en de noden van de cliënt staan daarbij centraal. Een nieuwe ICT-toepassing laat toe om het resultaat van het overleg samen te vatten en een vergoeding aan te vragen. Een erkende overlegorganisator maakt een dossier aan voor de zorgbehoevende. Na het multidisciplinair overleg met de verschillende actoren kan een aanvraag tot vergoeding worden ingediend.