Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Beheer Rechtspraak

Rechtspraakbibliotheek met performante opzoeking voor asielrecht

Eerdere rechtspraak is een belangrijke leidraad bij de behandeling van asieldossiers. Dankzij de invoering van een bibliotheek met relevante rechtspraak beschikt het commissariaat-generaal voor Vreemdelingen en Staatlozen (CGVS) nu over een nieuwe toepassing met een krachtige zoekmachine. Opzoekingen verlopen zo een stuk vlotter en intuïtiever, dankzij krachtige functies zoals een thesaurus, aangevuld met filters en navigatie. Dankzij deze bibliotheektoepassing is het voor de CGVS-agenten voortaan veel gemakkelijker om snel de juiste teksten van de rechtspraak te vinden.