Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

BelRAI Vlaanderen

Betere opvolging van zorgbehoevende burgers dankzij BelRAI in Vlaanderen

De Vlaamse overheid werkt aan een uniforme schaal waarmee zorgverleners de zorgbehoevendheid van een persoon kunnen meten. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van het webplatform BelRAI Vlaanderen, het Vlaamse Resident Assessment Instrument, gebaseerd op de nationale BelRAI-standaard. De vragen zijn identiek en een aantal BelRAI-componenten worden hergebruikt. Hierdoor zal het volstaan om slechts één gestandaardiseerd en gestructureerd screeningsformulier in te vullen. De graad van zorgbehoevendheid en de zorgrisico’s worden vlot berekend aan de hand van algoritmes in de vragenlijsten. Het resultaat helpt zorgverleners om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor zorgbehoevende en kwetsbare burgers, waardoor deze nog beter opgevolgd kunnen worden.

Follow us