Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Check betalingsuitstel

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen voor getroffen werkgevers

Om de impact van de coronacrisis in België te beperken, besliste de overheid al tijdens het eerste kwartaal van 2020 om maatregelen in te voeren die de ondernemingen helpen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de lockdown en de economische vertraging. Een van de eerst ingevoerde maatregelen was het uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen, om zwaar getroffen bedrijven een adempauze te gunnen. Ze krijgen de mogelijkheid om hun betalingen uit te stellen en andere dringende problemen veroorzaakt door de situatie, eerst aan te pakken. Om deze werkgevers te helpen, moest hen eerst worden meegedeeld of zij in aanmerking  kwamen  voor  dit uitstel,  moesten  zij  doorverwezen  worden  naar  de  elektronische aanvraagformulieren die voor deze gelegenheid werden opgesteld en moesten vervolgens de rekeningen van al deze werkgevers worden aangepast om hen de besliste betalingstermijn toe te kennen, de sancties en interesten die zij konden oplopen op te heffen, enz. Het was zeer belangrijk om aan het begin van de crisis zeer snel te kunnen communiceren, zodat zo’n 75.000 werkgevers gemakkelijk de nodige informatie en hulp konden vinden zonder het contactcenter van de RSZ te overbelasten.

  • Instelling: RSZ