Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

CLiM – Certificate Lifecycle Management

Integraal beheer voor de levenscyclus van digitale certificaten

Digitale certificaten zijn essentieel om de veiligheid en het correct functioneren van informatiesystemen te garanderen. Dit gaat om computerbestanden, ondertekend door een certificeringsautoriteit, die door deze handtekening garandeert dat de persoon, de entiteit of de machine is wie zij beweert te zijn. Met CLiM (Certificate Lifecycle Management) worden heel wat handelingen in de levenscyclus van een certificaat geautomatiseerd, waardoor de manuele tussenkomst voor inventarisatie, vernieuwing en nalevingscontrole tot een minimum worden beperkt. De tool garandeert dus een professioneel beheer van de certificaten en sleutelparen binnen de sociale zekerheid, terwijl het risico van service-onderbrekingen tot een minimum wordt beperkt. Dit instrument is een belangrijke steun, niet alleen voor de interne beheerders, maar ook voor de follow-up van de aanvragen. Deze nieuwe oplossing wordt geïmplementeerd in samenwerking met de private onderneming Sopra Steria.