Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

COBALT

Infrastructuur-outsourcing voor toepassingen van derden bij Defensie

COBALT is het derde outsourcing-programma voor het beheer van de informaticasystemen opgezet voor Defensie. Het heeft als doel om het beheer en de hosting van meer dan 150 toepassingen te outsourcen, bestemd voor allerlei specifieke behoeften in diverse ondersteunende domeinen. In tegenstelling tot het HOTO-programma, dat gericht is op de overdracht van het technisch en evolutionair onderhoud van de toepassingen, gaat het hier om toepassingen die zijn ontwikkeld door derde partijen, zoals private software-aanbieders. Daarvoor moet een specifieke governance worden ingevoerd en moet worden voldaan aan een reeks nieuwe behoeften op het gebied van hosting, rapportering en samenwerking met de functioneel verantwoordelijken.