Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Contact Center - Script & Forms

Flexibel aanpasbare scripts en formulieren voor Covid-19-contactopsporing

Om de verspreiding van het coronavirus in te perken, is het belangrijk om snel te weten met wie een besmet persoon recent contact heeft gehad. Om de telefonische contactopsporing te ondersteunen ontwikkelde Smals een evolutieve oplossing voor het traceren van contacten, waarmee meertalige scripts en formulieren kunnen worden gecreëerd. De webtoepassing “Script & Forms” stelt de operators in staat om essentiële informatie te verzamelen over burgers die positief hebben getest voor COVID-19 en over hun contactpersonen. Ze worden ook automatisch in kennis gesteld van de geldende hygiëne- en quarantaine-maatregelen en van de nood om zich te laten testen, inclusief een toegangscode voor het maken van een afspraak voor een PCR-test. Aangezien de crisissituatie zeer snel evolueert, beantwoordt “Script&Forms” aan de behoeften rond flexibiliteit en reactiviteit die inherent zijn aan deze context. De toepassing maakt het mogelijk om snel te reageren op nieuwe beslissingen van het Interfederaal Comité Testing & Tracing.