Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Contactbeheer fase 2

Gecentraliseerd contactbeheer bij RSZ veralgemeend en opengesteld voor ondernemingen

De RSZ-werkomgeving bevat sinds 2019 een nieuw basiselement om contactgegevens van bedrijven waarmee de medewerkers communiceren centraal te beheren, up-to-date te houden en aan te bieden. Na een succesvolle pilootfase bij de dienst Inning gebruiken sinds 2020 ook andere RSZ-directies de functie in lees- en schrijfmodus. In taken waarvoor direct contact met een onderneming nodig is, hebben alle agenten nu toegang tot contactgegevens in de authentieke bronnen, of zoals ze door een collega in een eerdere mededeling zijn gebruikt. Het aantal geregistreerde specifieke contacten is gestegen met 40% naar meer dan 32.000 eind 2020. Verwacht wordt dat deze stijging zich in de toekomst zal doorzetten. Het contactbeheer wordt immers steeds intensiever gebruikt in de businesstoepassingen van de RSZ. Bovendien werd deze dienst eind 2020 rechtstreeks opengesteld aan de bedrijven, die nu de gekende contactgegevens zelf kunnen raadplegen, en vooral ook zelf up-to-date kunnen houden.

  • Instelling: RSZ

Follow us