Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Cumulverbod IT-IVT

Cumulverbod voor tegemoetkoming aan mensen met erkende handicap

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een maandelijks vast forfaitair bedrag, betaald vanuit de Vlaamse zorgverzekering. Met dat budget kan elke persoon met een handicap, die aangesloten is bij een zorgkas en een duidelijke behoefte aan zorg en ondersteuning heeft, zelf niet-medische hulp en diensten bekostigen. Het BOB is het eerste niveau in het getrapte systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF). Het verlaagt de toegangsdrempel tot hulp voor personen met een handicap of een ondersteuningsnood. Smals ontwikkelde de toepassing VSB-eBOB; die voorziet in het verzamelen, verwerken en doorgeven van de nodige gegevens om de praktische uitvoering van het BOB mogelijk te maken. Het basisondersteuningsbudget mag echter niet gecombineerd worden met een aantal andere tegemoetkomingen, zoals de inkomensvervangende tegegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT). Om ongewenste situaties te voorkomen voorziet de toepassing een automatische verificatie van het cumulverbod op basis van de attesten IVT en IT, vanuit de toepassing voor Attesten VSB-rechten (AVR).